W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

„LISTOPAD MIESIĄCEM BEZPIECZEŃSTWA” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 WE WROCŁAWIU

Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrocławiu co roku w  listopadzie podejmuje działania profilaktyczne mające na celu wspieranie rozwoju oraz zapobieganie pojawieniu się niekorzystnych zjawisk społecznych. Straż Miejska Wrocławia od lat  czynnie włącza się realizując zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. St. insp. Paweł Grąbczewski prowadzi  prelekcje skierowane do różnych grup wiekowych.

 

 

W klasach:

I – III  „Bezpieczna droga do szkoły”

IV – VI „Cyberprzemoc – zagrożenia w sieci”

VI – VIII „Odpowiedzialność prawna dzieci i młodzieży”

 Edukacja obejmuje również rodziców, którzy biorą udział w spotkaniu, którego celem jest przybliżenie zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną nieletnich.

 

SN