W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2018

Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe.

Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny
Gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe,
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
                                                                     Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

                                                                     Ignacy Krasicki

 

 

 

Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich.

Józef Piłsudski

Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel.  Cel ten to Ojczyna, dla której chcemy żyć i pracować.

Roman Dmowski


   Nie zginie Polska, nie zginie!

Lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale.

Dla was, dla nas i dla całej ludzkości.

Ignacy Jan Paderewski

 

 

DO HYMNU

  • Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju.
  • Osoby obecne  podczas  publicznego  wykonywania  lub  odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek.
  • Mężczyźni w ubraniach cywilnych zdejmują nakrycia głowy.
  • Osoby w  umundurowaniu  obejmującym  nakrycie  głowy,  niebędące  w zorganizowanej grupie – oddają honory przez salutowanie.
  • Poczty sztandarowe  podczas  wykonywania  lub  odtwarzania  hymnu oddają honory przez pochylenie sztandaru.

 

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Ref.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Ref.
Marsz, marsz, Dąbrowski…

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Ref.
Marsz, marsz, Dąbrowski…

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany:
„Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.”

Ref.
Marsz, marsz, Dąbrowski…

 

 

11 Listopada we Wrocławiu (wydarzenia) www.wroclaw.pl

https://www.wroclaw.pl/portal/dzien-niepodleglosci-11-listopada-2018-we-wroclawiu-wydarzenia

wf