W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – z notatnika strażnika „domowa hodowla pawi, kanarków, czarnych łabędzi – jest już dużo lepiej”

W dniu 27 sierpnia 2018r. o godzinie 9:10 patrol strażników  z Oddziału Ochrony Środowiska udał się na ulicę Hodowlaną  w związku ze zgłoszeniem dotyczącym nieprawidłowości przy hodowli ptactwa na terenie nieruchomości. Przeprowadzono kontrolę posesji –  po wejściu na górną kondygnację, okazało się iż pawie, których jest około 30 – chodzą wolno po pomieszczeniu.

 

Stan poddasza wskazywał,  iż od bardzo dawna nie było sprzątane, odchody zwierząt pokrywały praktycznie całą część podłogi, a w niektórych miejscach tworzyły już kilkucentymetrową warstwę, wyczuwalny był ostry odór wydobywający się z pomieszczenia, które było szczelnie zamknięte nie wietrzone w żaden sposób.  Po rozpoznaniu okazało się, iż na górze w kolejnym pomieszczeniu również znajdują się inne ptaki – kanarki, kury ozdobne, kuropatwy –  w dużej ilości.

W ogrodzie trzymane są ptaki ozdobne,  kaczki, czarne łabędzie i inne. Ptaki miały przygotowany spory wybieg oraz dwa oczka wodne do swojej dyspozycji,  zastrzeżenia można było mieć do wody w oczkach, która była bardzo zanieczyszczona , nie wymieniana od bardzo dawna. Będąc na ogrodzie zauważono, iż w oknie pod poddaszem widać kolejne ptactwo, pomieszczenie nie zostało wcześniej sprawdzone przez strażników. W pokoju stwierdzono kolejne pawie, około 12 sztuk trzymane w zagraconym, umeblowanym pomieszczeniu. Ilość odpadów oraz odchodów była tak duża, iż patrol nie był w stanie swobodnie chodzić po pomieszczeniu.

W garażu  stwierdzono 7 królików, trzymane było także ptactwo  w bardzo licznej ilości około 300 sztuk, zarówno piskląt jak i dorosłych osobników. Ptactwo przetrzymywane było w kartonowych pudełkach, duża gęś oraz paw królewski w niewielkich klatkach, niektóre ptaki luzem biegały po bardzo zagraconym garażu.

O godz. 17:00 przeprowadzono wspólną kontrolę z  pracownikami TOZ.  Na miejscu znajdował się właściciel hodowli  który udostępnił wszystkie pomieszczenia w których trzymane są zwierzęta. Został on poinformowany o stwierdzonych nieprawidłowościach  oraz zobowiązany do poprawy warunków bytowych zwierząt, zmniejszenia ich ilości oraz do likwidacji hodowli  w pomieszczeniach domowych. Pracownicy Towarzystwa Opieki Zwierząt sporządzili protokół  z kontroli, w którym wyznaczyli termin ponownej kontroli oraz pouczyli, iż nie dostosowanie  się do w/w zaleceń będzie skutkowało decyzją administracyjną o odebraniu zwierząt.

W dniu 17 września 2018r. o godzinie 11:10 udano się wspólnie z pracownikami TOZ na rekontrolę. Zastano właściciela zwierząt, który oświadczył, iż zmniejszył hodowlę o 70%. Wszystkie ptaki z domu zostały usunięte. Pawie mają zrobiony wybieg z dostępem do pomieszczenia, stały dostęp do pożywienia oraz wody.

W dniu 02 października 2018r. ponownie udano się na teren nieruchomości  celem kontroli stanu sanitarno-porządkowego. W wyniku kontroli stwierdzono, że pokoje i strych w których były trzymane zwierzęta oraz teren przy nieruchomości został posprzątany.

 

wf