W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

LIST GRATULACYJNY z okazji XXVII rocznicy powołania Straży Miejskiej Wrocławia