W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA

Programy prewencyjne realizowane przez Straż Miejską Wrocławia kładą duży nacisk na bezpieczeństwo i edukację dzieci w tym zakresie. Na początku każdego roku szkolnego przedszkolaki mają okazję poznać drogę do przedszkola wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które obowiązują na drodze. W ramach takich zajęć 13 września dzieci z Przedszkola 99 przy ul. Inowrocławskiej uczestniczyły w spotkaniu z funkcjonariuszami Straży Miejskiej: mł.spec. Dorotą Żukowską i mł. spec. Adamem Święcickim. Najmłodsi mieli okazję porozmawiać ze strażnikami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i poza nim. Pani Dorota omówiła zasady poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas jazdy rowerem. Opowiedziała naszym przedszkolakom jak należy zachować się podczas kontaktu z psem. Dzieci dowiedziały się również, jaką należy przyjąć pozycję w przypadku ataku psa oraz co zrobić spotykając na swojej drodze bezpańskiego czworonoga. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, na jakie mogą być narażone dzieci w kontaktach z obcymi i omówili sposoby unikania ich. Strażnicy poruszyli też temat jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe i, że każde dziecko powinno je posiadać. Wszystkie przedszkolaki czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań. Na zakończenie wręczyły naszym funkcjonariuszom podziękowania.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Przedszkola 99

BD