W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ŚWIĘTO POLICJI 24 Lipca 2018 r.

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. Na pamiątkę tego wydarzenia współczesna Policja obchodzi swoje święto  24 lipca. Polska Policja to największa formacja resortu spraw wewnętrznych i administracji. Jej funkcjonariusze przy wsparciu pracowników Policji codziennie czuwają nad bezpieczeństwem obywateli i pilnują porządku publicznego. Każdego dnia z determinacją, poświęceniem i odwagą narażają swoje życie i zdrowie w trosce o dobro drugiego człowieka.

Z okazji XCIX rocznicy utworzenia Policji w imieniu swoim a także strażników miejskich i pracowników Straży Miejskiej Wrocławia, mam ogromny zaszczyt złożyć najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności dla funkcjonariuszy i pracowników Policji. Dziękuję za dotychczasową współpracę, żywię nadzieję, że nasze dalsze działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia społeczności lokalnej Wrocławia.

                                                   Komendant

                                            Straży Miejskiej Wrocławia

                                                 Zbigniew Słysz