W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

UWAGA KIEROWCY!

W tych miejscach w okresie od 01 do 14  sierpnia 2018 r. strażnicy miejscy, będą prowadzić zintensyfikowane działania prewencyjne, ukierunkowane na wyeliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym i pieszym:

 

Lp. Dzień Miejsce
1 01.08.2018 ul. Św. Antoniego – strefa zamieszkania

ul. Włodkowica – B-36

Park

Kulturowy

2 02.08.2018 ul. Zaolziańska – parkowanie na przejściach dla pieszych
3 03.08.2018

 

al.Słowackiego – parkowanie na chodnikach niezgodnie z oznakowaniem, brak 1,5 metra przejścia dla pieszych

 

4 04.08.2018 ul. Łódzka odcinek od Gajowej do Glinianej – parkowanie na chodniku brak 1,5 metra przejścia dla pieszych
5 05.08.2018 ul. Zaporoska 60 -72 parkowanie na chodniku za B-36
6 06.08.2018 ul. Św. Antoniego – strefa zamieszkania

ul. Włodkowica – B-36

Park Kulturowy
7 07.08.2018 ul. Warmińska – parkowanie na chodniku brak 1,5 metra przejścia dla pieszych
8 08.08.2018 ul. Księcia Witolda a Jagiełły,- skrzyżowanie, chodniki i przejścia dla pieszych
9 09.08.2018 ul. Kotlarska – cała (w szczególności od pl. Nowy Targ do ul. Szewskiej) Park Kulturowy
10 10.08.2018 ul. Łódzka odcinek od Gajowej do Glinianej – parkowanie na chodniku brak 1,5 metra przejścia dla pieszych
11 11.08.2018 ul. Grabiszyńska 291 parkowanie na chodnikach brak 1,5 metra przejścia dla pieszych przy zatoce MPK

ul. Ostrowskiego przy Grabiszyńskiej  parkowanie na chodnikach brak 1,5 metra przejścia dla pieszych i za znakiem B-36

12 12.08.2018 ul. Ruska skrzyżowanie z Rzeźniczą – parkowanie na skrzyżowaniu
13 13.08.2018 ul. Pochyła – parkowanie na chodnikach brak 1,5 metra przejścia dla pieszych
14 14.08.2018 ul. Krasińskiego przy Poczcie – parkowanie na chodniku brak 1,5 metra przejścia dla pieszych

wf