W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TYMIANKOWA ZNOWU CZYSTA

W dniu 4 lipca 2018 roku, w  trakcie kontroli ulicy Tymiankowej strażnicy miejscy  zauważyli duże ilości odpadów zalegających na terenie zielonym  (odpady budowlane,  meblowe, bytowe oraz szklane, izolacja  kabli elektrycznych) jak również  stary baner, prawdopodobnie pochodzący z pobliskiego  warsztatu samochodowego.Podczas prowadzonych czynności, przeszukując składowisko, odnaleziono dokumentację (listy przewozowe) z danymi adresowymi, co pozwoliło ustalić domniemanego  sprawcę zanieczyszczenie terenu. Wstępne ustalenia potwierdziły się. Sprawcę wykroczenia ukarano  mandatem karnym na łączną kwotę 1000 zł. Nakazano również uprzątnąć zanieczyszczenia, co też uczynił. Strażnicy  ustalił również właściciela całego terenu – Zarząd Zieleni Miejskiej, z którym przeprowadzili  rozmowy dotyczące uprzątnięcia pozostałego terenu zielonego przyległego do ul. Tymiankowej . W wyniku przeprowadzonych czynności cały obszar został uprzątnięty.