W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

„WARSZTAT POD CHMURKĄ”

W dniu 3 lipca 2018 roku, strażnicy miejscy, przeprowadzili kontrolę posesji przy ulicy Nenckiego  w związku z pisemnym zgłoszeniem dotyczącym remontu i demontażu pojazdów oraz nieprawidłowego magazynowania odpadów olejowych. Na miejscu odbyto wizję terenową podczas której na podwórzu w.w posesji stwierdzono znaczne ilości zdemontowanych części samochodowych w tym z układów napędowych, jezdnych i chłodniczych, które nie były w odpowiedni sposób zabezpieczone, co powodowało wydostawanie się z nich płynów eksploatacyjnych do gruntu. Tego typu działalność stanowi wykroczenie z artykułu 174 Ustawy o odpadach jak i artykułu 10 ust. 2A Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w związku z § 4 punkt 2 Uchwały nr XXVIII/567/16 Rady Miejskiej Wrocławia.  Sprawcę ukarano mandatem wysokości 1000 złotych i  zobowiązano  do usunięcia nieprawidłowości.

GM.