W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ZWIEDZANIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

     Dzieci ze Szkoły Podstawowej przy ul. Wołowskiej zwiedzały CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. St. insp. Paweł Grąbczewski zapoznał ich z przeznaczeniem tego miejsca i omówił jak ważną rolę pełni w bezpiecznym funkcjonowaniu miasta Wrocławia. Zainteresowanie miejscem pracy służb ratunkowych, które przyjmują zgłoszenia od mieszkańców miasta przez 24 godziny na dobę było bardzo duże. Rozpoczęli od punktu gdzie jest monitorowany ruch drogowy ITS i poznały charakter pracy na stanowiskach operatorów zarządzających komunikacją miejską. Następnie udały się do punktu monitoringu miejskiego gdzie pracują funkcjonariusze Straży Miejskiej czuwający nad bezpieczeństwem mieszkańców Wrocławia

Funkcjonariusz zademonstrował możliwości monitoringu i pokazał gdzie umiejscowione są kamery na terenie miasta, które monitorują newralgiczne punkty. Uczestników wycieczki interesowało jakie trzeba mieć wykształcenie i jakie spełniać wymogi by pracować na tak odpowiedzialnym stanowisku. Idea powstania Centrum narodziła się po wielkiej powodzi w 1997 r., która wyrządziła wiele strat dla miasta Wrocławia. W 2011 roku zostało uruchomione nowe, sprawnie działające Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Strzegomskiej 148.

SN