W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – z notatnika strażnika 12.06.2018 r.

Wczoraj, 12 czerwca 2018 r. (wtorek) o godzinie 17:20 przy ulicy Sosnowieckiej  we Wrocławiu patrol strażników miejskich z oddziału ochrony środowiska, przeprowadził kontrolę prawidłowości magazynowania odpadów –  w tym ciekłych olejów odpadowych i pochodnych. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że miejsce gromadzenia odpadów olejowych jest nieszczelne, czego skutkiem jest możliwość przedostania się tych odpadów do gruntu, co potwierdzały wycieki.

 

Nieszczelność miejsca gromadzenia w/w odpadów skutkowała przedostawaniem się do wnętrza opadów atmosferycznych i wypłukiwanie mieszaniny do gruntu.  Ponadto stwierdzono, że odpady te nie były zabezpieczone w sposób wymagany przed ładunkami elektrostatycznymi co stwarza zagrożenie przeciwpożarowe. W związku z niespełnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 w sprawie szczegółowego postępowania z olejami odpadowymi stwierdzono wykroczenie z artykułu 174 Ustawy o Odpadach . Sprawcę ukarano mandatem 300 zł. Zobowiązano do spełniania wymagań magazynowania tych odpadów.

 

WF