W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

UWAGA UPAŁY ! WIDZISZ POZOSTAWIONE W SAMOCHODZIE DZIECKO LUB PSA – REAGUJ – dzwoń po Straż Miejską Wrocławia 986

Wysokie temperatury powodują, że postawienie samego dziecka (lub zwierzęcia) w nagrzanym samochodzie, może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych a nawet do śmierci (niestety takie przypadki zdarzały się w Polsce). Tylko nasza odpowiedzialność i świadomość możliwych negatywnych konsekwencji, pozwoli tego uniknąć. Bądźmy czujni, wykazujmy zainteresowanie każdym niepokojącym nas przypadkiem – reagujmy – wzywajmy na miejsce straż miejską lub policję. Jeżeli sytuacja jest na tyle dramatyczna, że nie mamy już czasu na czekanie – reagujmy sami – mamy takie prawo.

 

MAMY PRAWO WYBIĆ SZYBĘ W SAMOCHODZIE, W KTÓRYM UWIĘZIONE JEST DZIECKO (LUB ZWIERZĘ)!

Zarówno w postępowaniu karnym, jak i cywilnym takie działanie powinno zostać uznane za kontratyp, wyłączający odpowiedzialność osoby, która uszkodziła samochód w celu ratowania znajdującego się tam dziecka lub zwierzęcia.

Art. 26 § 1. Kodeksu karnego:

Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.

art. 424 Kodeksu cywilnego:

Kto zniszczył lub uszkodził cudzą rzecz albo zabił lub zranił cudze zwierzę w celu odwrócenia od siebie lub od innych niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio od tej rzeczy lub zwierzęcia, ten nie jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę, jeżeli niebezpieczeństwa sam nie wywołał, a niebezpieczeństwu nie można było inaczej zapobiec i jeżeli ratowane dobro jest oczywiście ważniejsze aniżeli dobro naruszone.

UWAGA:  nie każdy pies zamknięty w samochodzie znajduje się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia. Część samochodów wyposażonych jest w systemy klimatyzacyjne, które pozwalają utrzymać niską temperaturę w środku także przy wyłączonym silniku

  • Jeżeli pies ma oznaki udaru cieplnego: płytki oddech, popada w letarg, nie reaguje na pukanie w szybę – musimy reagować: należy zbić szybę, która znajduje się jak najdalej od czworonoga. Szkło jest hartowane, rozbije się na drobne kawałki, może zrobić zwierzakowi krzywdę
  • Szybę możemy wybić – większym kamieniem, metalowym przedmiotem albo kostką bruku

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA:

art. 160 par. 2 Kodeksu Karnego

przestępstwo narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w przypadku, kiedy na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo (a tak jest w przypadku dziecka), jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

art. 6.2.17  Ustawy o ochronie zwierząt:

  • „Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: „wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;”

art. 35. Ustawy o ochronie zwierząt:

  • „Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.”
  • „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

 

 

WF