W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDSZKOLAKÓW

Straż Miejska Wrocławia od wielu lat wspiera wrocławskie placówki oświatowe w prowadzeniu działań profilaktycznych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 15.05.2018 r. w Przedszkolu nr 123 st. insp. Paweł Grąbczewski przypomniał przedszkolakom numery alarmowe oraz o bezpiecznym zachowaniu podczas przechodzenia przez jezdnię. Uświadomił dzieciom co może grozić ze strony osoby nieznajomej i jak w takiej sytuacji należy się zachować.

 

 

Wesołe opowieści i duże zainteresowanie milusińskich wywołały rozmowy na temat bezpiecznego zachowania wobec zwierząt domowych i leśnych a pamiętać należy, że potrafią być one bardzo niebezpieczne. Po takiej pouczającej wizycie strażnika , dzieci coraz bardziej potrafią przewidzieć grożące im zagrożenia a także wiedzą jak im przeciwdziałać.

SN