W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PATROL EKOLOGICZNY W DZIAŁANIU – z notatnika strażnika 07.05.2018 r.

W dniu 07.05.2018r.  o godz. 10:40 przy ulicy Wilczkowskiej strażnicy przeprowadzili kontrolę skupu złomu, gdzie ujawniono: bezprawny demontaż pojazdów; zanieczyszczenie gruntu olejami i płynami eksploatacyjnymi, niewłaściwy sposób przechowywania odpadów niebezpiecznych (akumulatorów  i innych)  brak prowadzonej ewidencji zgromadzonych odpadów na terenie skupu, naruszanie wymogów przyjmowania odpadów – formularz przyjęcia odpadów niezgodny ze stanem rzeczywistym art. 188 Ustawy o odpadach.

Na miejscu wylegitymowano dwóch mężczyzn pracujących na terenie skupu, jak się okazało bez umowy. Z uwagi na ogrom nieprawidłowości i konieczności zaangażowania organów państwowych: Policja, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,  dalsze czynności  przy udziale wymienionych służb będą prowadzić funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia.

WF