W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA – obowiązuje nas polecenie Wojewody Dolnośląskiego

DECYZJA nr 33/BZ/BOL/COVID-19/2020

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Z dnia 12 października 2020 r.

 

 

Polecam

Prezydentowi  Wrocławia zlecić z dniem 12 października 2020 r. podległej straży miejskiej:

  1. dokonywanie dyslokacji patroli straży miejskiej zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. organizowanie wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. prowadzenie innych form współpracy straży miejskiej z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechni e obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  4. realizację pozostałych zadań tak, by realizowane były głównie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania w/w nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19