W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA – przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa to nasz priorytet

 

Walka z rozprzestrzenianiem się epidemii  nakłada na nas obowiązek  stosować się ściśle do konkretnych zaleceń – kontrola ich  przestrzegania jest priorytetowym zadaniem Straży Miejskiej Wrocławia.

 

 

Patrole na ulicach miasta, w galeriach, sklepach a także w tramwajach i autobusach

Strażnicy każdego dnia sprawdzają, czy wrocławianie zasłaniają usta i nos w środkach masowej komunikacji, w sklepach i galeriach handlowych. Od soboty nakaz będzie dotyczył także miejsc publicznych m.in. dróg i placów – możemy spodziewać się wzmożonych kontroli, a w uzasadnionych przypadkach sankcji wobec osób nieprzestrzegających zaleceń.

Wspólnie z Policją

Wrocławska Straż Miejska jeszcze ściślej współpracuje z Komendą Miejską Policji w zwalczaniu rozprzestrzeniania się COVID-19. Część funkcjonariuszy skierowana została do policyjnych komisariatów i wspólnych patroli.

Patrole przy urzędach miejskich

Strażnicy miejscy cały czas działają w kilkunastu wrocławskich urzędach, wszystkim pracownikom i interesantom, mierzą temperaturę oraz czuwają nad sprawnym i bezpiecznym wchodzeniem do obiektów (obowiązuje dystans 1,5 metra oraz obowiązek zakrywania ust i nosa).

Jesteśmy skupieni na zadaniach ukierunkowanych na przeciwdziałanie Covid-19

Nadal przyjmujemy i realizujemy zgłoszenia dotyczące między innymi zakłócenia porządku publicznego, zagrożenia w ruchu drogowym,  nieprawidłowego parkowania pojazdów, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, zagrożenia życia i zdrowia, zagrożeń pożarowych i awarii technicznych, zwierząt oraz wiele innych – jednak zaangażowanie w działania związane z Covid-19 może powodować wydłużenie czasu naszej reakcji.