W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PILOTAŻOWY PROJEKT SZKOLNA ULICA – strażnicy miejscy biorą w nim udział (czytaj dalej)

Zdecydowana większość dzieci dociera do szkoły pieszo, komunikacją zbiorową, rowerem, czy na hulajnodze. Jednak to wzmożony ruch samochodów przed szkołami jest dla nich największym zagrożeniem. Dlatego w październiku Biuro Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia będzie realizować pilotażowy projekt „Szkolna ulica”.

Jego głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na drodze do szkoły. W projekcie biorą udział dwie wrocławskie szkoły:

  • Szkoła Podstawowa nr 34 przy ul. Gałczyńskiego
  • Zespół Szkół nr 9 przy ul. Krajewskiego.

Projekt ten jest bezpośrednio inspirowany wdrażanym w Wiedniu działaniu „Schulstraße”, choć podobne działania znane są także w wielu innych miastach Europy. Wrocławska „Szkolna Ulica” będzie pierwszym takim działaniem w Polsce.

Już od 1 października, na pół godziny przed pierwszą lekcją będziemy udostępniać fragment ulicy bezpośrednio przy szkole dla dzieci, by ostatni odcinek mogły swobodnie przejść lub przejechać na rowerze bądź hulajnodze, w otoczeniu wolnym od ruchu samochodowego.

Chcemy w ten sposób stworzyć przestrzeń, która będzie przedłużeniem podwórka szkolnego – miejscem spotkań przed lekcjami i rozmów, w którym dzieci poczują się swobodnie i bezpiecznie.

W otoczeniu szkół pojawią się znaki „zakaz wjazdu” oraz bariery nożycowe, które wyznaczą odcinki ulic dostępne tylko dla poruszania się pieszo, rowerem bądź hulajnogą. Wraz z pierwszym dzwonkiem, bariery zostaną usunięte, a przejazd innymi pojazdami będzie wznowiony. Nad zmienioną organizacją ruchu będzie czuwać Straż Miejska Wrocławia.

Dodatkowym elementem projektu jest część badawcza, która polega na przeprowadzeniu anonimowych ankiet przed rozpoczęciem pilotażu i pod koniec jego trwania. Wyniki ankiet dostarcza nam informacji o sposobach i okolicznościach docierania dzieci do szkół. W ramach projektu będzie również analizowany ruch przed szkołami. Wszystkie te elementy złożą się na ocenę całego projektu, a wnioski posłużą do stworzenia rekomendacji dla trwałej poprawy bezpieczeństwa wokół szkoły i przesądzą o kontynuacji projektu.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, abyśmy wykonywali codziennie podróże piesze na dystans co najmniej 10 tysięcy kroków. To minimalna dawka ruchu pozwalająca utrzymać właściwą kondycję. W przypadku dzieci najbardziej naturalnym sposobem wywiązania się z tego zalecenia jest droga do szkoły. – Chcemy ułatwić dzieciom ten ruch i uspokoić obawy rodziców, którzy do tej pory odwozili dzieci pod samą bramę szkoły: skoro nie ma tam już ruchu pojazdów, znika największe zagrożenie. Pozwólmy dzieciom być zdrowymi – apeluje Tomasz Stefanicki, zastępca dyrektora Biura Zrównoważonej Mobilności.

 

PLANOWANE ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU

  • ul. Gałczyńskiego

  • ulica Krajewskiego

źródło: https://www.wroclaw.pl/portal/szkolna-ulica

wf