W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA NA BROCHOWIE

W dniu 19 września w ramach akcji „Sprzątanie Świata” funkcjonariusze straży miejskiej współorganizowali sprzątanie osiedla Brochów. Wraz z Radą Osiedla Brochów, fundacją Made in Brochów, MOPS-em,  uczniami i nauczycielami z SP nr. 80 przy ul. Polnej 4 oraz mieszkańcami posprzątaliśmy główne ulice i place na Brochowie.  Strażnicy zaopatrzyli wszystkich w rękawiczki i worki, które otrzymaliśmy dzięki uprzejmości firmy Ekosystem. Po zakończonym sprzątaniu niezwłocznie zebrane worki z odpadami zebrała firma FBSerwis. W trakcie trwania akcji wystawiliśmy „parasol bezpieczeństwa” gdzie można było dowiedzieć się więcej na temat pracy straży miejskiej, zadać nam pytania, uzyskać informację na temat akcji „Zmień piec” oraz więcej na temat ekologii.

 

 

 

 

 

 

 

 

MP