W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH (czytaj dalej)

Od 1 września:

  • właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas deklarowali nieselektywny sposób gromadzenia odpadów, mają obowiązek złożenia nowych deklaracji ze wskazaniem stawki opłaty obowiązującej dla zbiórki selektywnej.

 

 

Do 10 października:

  • właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, którzy zamierzają zadeklarować kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji;
  • właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy chcą, aby Gmina Wrocław odbierała odpady z ich nieruchomości po 1 września 2020 r., muszą złożyć pisemną zgodę na przystąpienie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z nową deklaracją. Jeśli tego nie zrobią, gmina zaprzestanie odbierania odpadów komunalnych z ich nieruchomości;
  • właściciele nieruchomości „mieszanych”, tj. w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, pozostają obowiązkowo objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Z uwagi na zmianę metody naliczania opłaty dla lokali użytkowych, wynikającą z rządowej ustawy, wprowadzono naliczanie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z każdej z pięciu obowiązkowych frakcji. W związku z tym należy złożyć nowe deklaracje obowiązujące od 1 września.

 

15 października:

  • upływa pierwszy termin płatności po nowych stawkach dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy przed wejściem w życie nowych uchwał zadeklarowali segregację odpadów. Otrzymają oni zawiadomienie o zmienionej wysokości opłaty i nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Deklarację śmieciowa i inne wymagane dokumenty można:

  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław,
  • złożyć w Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41 oraz przy ul. G. Zapolskiej 4 (w sali obsługi nr 3, stanowisko 16).

więcej informacji: https://www.wroclaw.pl/portal/deklaracja-smieciowa

wf