W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

SPRZĄTAMY KLECZKÓW

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Wrocławia ponownie zorganizowali na Kleczkowie „Sprzątanie świata”. Razem z uczniami, nauczycielami Szkoły Podstawowej 74 przy ul. Kleczkowskiej oraz Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, a także mieszkańcami i członkami RO Kleczków, strażnicy włączyli się do międzynarodowej akcji . Grupa około 100 osób kolejny raz posprzątała teren nad Odrą wzdłuż ul. Pasterskiej.

Strażnicy zaopatrzyli wszystkich w rękawiczki i worki, które otrzymali dzięki uprzejmości firmy Ekosystem, PSZOK, a także w środki do dezynfekcji. Firma WPO ALBA przychyliła się do naszej prośby i odebrała około 150 worków z odpadami.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się z nami do tej inicjatywy.

  

 

 

 

   

   

   

 

 

                                                                                                            Przed                                                                                                              Po

BD