W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

CENTRUM HISTORII ZAJEZDNIA – OBCHODY 40 ROCZNICY POWSTANIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ

26 sierpnia, w Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej, dokładnie w czterdziestą rocznicę strajku sierpniowego, odbyły się uroczyste obchody tego ważnego dla wszystkich Wrocławian i Polaków wydarzenia. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło m.in. uczestników strajku w zajezdni oraz Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Uroczystości zostały objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. O godzinie 9:30  ruszyła sztafeta „Biegu dla Solidarności”, która 30  sierpnia zakończy się w Gdańsku. O godzinie 10:00 złożono kwiaty pod pamiątkową tablicą Solidarności oraz zainaugurowano wystawę „Zajezdnia strajkuje”. Wręczono  pamiątkowe medale dla uczestników strajku w Zajezdni nr VII. Wystawa będzie dostępna od 27 sierpnia dla osób zwiedzających, przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa.

Czterdzieści lat temu narodziła się w Polsce „Solidarność”. Przyświecała jej idea wolności, solidarności i poszanowania godności człowieka. Łączyła ludzi bardzo różniących się od siebie, o innym światopoglądzie, statusie społecznym, religii. Dziś, dziękujemy wszystkim, którzy podjęli walkę o godność i wolność. Wspomnienie tamtych, jakże ważnych dni daje nam nadzieję, że również dziś możemy tworzyć wspólnotę.

BD