W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

„NASZ STRAŻNIK” – ZBIGNIEW WESTER

Starszy specjalista Zbigniew Wester – to jeden z wrocławskich strażników, dla mieszkańców Osiedla Borek jedyny i wyjątkowy. Po wieloletniej, trudnej i pełnej zaangażowania pracy na rzecz bezpieczeństwa, ładu i porządku mieszkańców osiedla, przyszedł czas na rozstanie. Dla obu stron nie jest to łatwe. Nasz Strażnik na swoim osiedlu, nie tylko wykonywał powierzone mu ustawowo obowiązki, On żył życiem osiedla i jego mieszkańców. Wiadomo było do kogo zadzwonić w sprawie spalania, parkowania, zanieczyszczania, czy deratyzacji. Jednak to sytuacje, które wykraczały poza ramy wykonywanych obowiązków, sprawiły, że Zbyszek był znany, lubiany i ceniony – był ich strażnikiem. Swoim zaangażowaniem wzmacniał poczucie bezpieczeństwa, brał udział w wielu festynach osiedlowych, spotkaniach dotyczących bezpiecznych zachowań z mieszkańcami, seniorami. Pracował z dziećmi i młodzieżą szkolną, edukował, czuwał by bezpiecznie dotarli do szkoły, uczył przepisów i mądrego funkcjonowania w społeczeństwie. Był częścią wielkiej osiedlowej Rodziny.

Zbyszek zajmował się również działalnością charytatywną na szeroką skalę. Był współorganizatorem takich akcji jak:
• festyn w Szkole Podstawowej 23, w trakcie którego zbierano pieniądze na rehabilitację ucznia poszkodowanego w wypadku drogowym;
• „Paczka dla Kresowian” razem ze Szkołą Podstawową 23 i 47, Klubem Seniora Wojszyce, Spółdzielnią Mieszkaniową „Energetyk” i przedszkolem na Brochowie;
• zbiórka ciast dla osób bezdomnych, ośrodka rehabilitacyjnego przy ul. Klecińskiej, schroniska dla bezdomnych matek z dziećmi – wraz z przedszkolem z Brochowa zebrano i przekazano 70 blach pysznego ciasta;
• zbiórka funduszy i przygotowanie paczki dla byłej funkcjonariuszki z Referatu Patroli Konnych, która uległa wypadkowi w trakcie wykonywania obowiązków służbowych;
• zbiórka i przekazanie maskotek dla dzieci w Domu Dziecka we Lwowie;
• zakup z własnych funduszy dwóch nowych lamp i przekazanie ich potrzebującej rodzinie;
• „Paczka wielkanocna dla Rodaka ze Lwowa” przy współudziale szkół z Wrocławia i Sycowa;
• powołanie Grupy Prewencyjnego Wsparcia Osiedla;
• współpraca przy przyznawaniu Certyfikatu Bezpieczeństwa.
Od dnia 1 lipca starszy specjalista Zbigniew Wester wykonuje inne obowiązki jako nasz funkcjonariusz. Życzymy mu dalszych sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

 

 

Trochę wspomnień:

 

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

DZIEŃ SPORTU W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 19 WE WROCŁAWIU

„Wrocławski Certyfikat Bezpieczeństwa” dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk

„#MOMO CHALLENGE”, CYBERPRZEMOC I BEZPIECZEŃSTWO – NAJWAŻNIEJSZA EDUKACJA

„SIERŻANT MIKOŁAJ” – W PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM SUBRIDEO

KOLEJNA AKCJA STRAŻNIKÓW – „KOLACJA DLA WĘDROWCA”

PATROL KONNY I DZIEŃ DZIECKA W PRZYLĄDKU NADZIEI

WROCŁAWSKI CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA – do programu dołączają kolejni

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW

BEZPIECZNY UCZEŃ – wspólne działania Straży Miejskiej Wrocławia i Policji (zdjęcia)

 

STRAŻNICY DOSTARCZYLI CIASTA DLA POTRZEBUJĄCYCH

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK – zajęcia z zasad bezpieczeństwa na drodze (zdjęcia)

Słodkie pączki dla przedszkolaków (zdjęcia)

BD