W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PODZIĘKOWANIA DLA STRAŻNIKÓW MIEJSKICH ZA DZIAŁANIA PREWENCYJNE W ZWIĄZKU Z COVID – 19

W dniu 22 lipca 2020 r. na ręce Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia wpłynęły kolejne podziękowania dla naszych funkcjonariuszy: mł. spec. Marcina Marcinowskiego i mł. str. Patryka Mączyńskiego, oraz zastępcy kierownika Referatu II, Oddziału Patrolowo – Interwencyjnego Barbary Jaworek  za zapewnianie bezpieczeństwa pracownikom Urzędu Pracy we Wrocławiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

Dziękujemy również mieszkańcom, za ich odpowiedzialność i stosowanie się do nadal obowiązujących zaleceń w związku z przeciwdziałaniem  rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

 

 

KB