W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ANIMAL PATROL – pomagamy i informujemy

22 lipca 2020 r. do siedziby Straży Miejskiej Wrocławia mieszczącej się przy ulicy Na Grobli 14/16 został przyprowadzony piesek, który błąkał się ulicą Traugutta. Pies nie posiadał obroży, tym samym nie posiadał żadnego identyfikatora mogącego doprowadzić nas do opiekuna zwierzęcia. Posiadał natomiast wszczepiony pod skórę micro chip, którego numer odpowiadał danym zarejestrowanym w bazie Safe-Animal. Niestety dane nie były aktualne i nie udało się nawiązać kontaktu z właścicielem psa. Strażnicy z  Animal Patrolu przekazali psa pod opiekę schroniska dla bezdomnych zwierząt. Informację o znalezieniu psa umieszczono w mediach społecznościowych. Tego samego dnia piesek został odebrany przez opiekunkę i wrócił do domu.