W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PODZIĘKOWANIA DLA STRAŻNIKÓW MIEJSKICH ZA DZIAŁANIA PREWENCYJNE W ZWIĄZKU Z COVID – 19

W dniu 30 czerwca 2020 r. na ręce Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia wpłynęły podziękowania dla strażników za działania prewencyjne w związku z COVID – 19. Dziękujemy za słowa wsparcia, które motywują strażników do dalszej pracy i pomocy drugiemu człowiekowi.

Pamiętajmy, że w dalszym ciągu należy:

– zachowywać odległość 2 m między pieszymi;

– zasłaniać usta i nos w sytuacji gdy nie można zachować 2 – metrowej odległości;

– zakładać maseczkę w miejscach, gdzie jest to wymagane np. w sklepie lub w autobusie, tramwaju;

– często myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować je.

 

Aktualne zasady i obostrzenia znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Foto: Krzysztof Porawski

KB