W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PARK KULTUROWY „STARE MIASTO” – problem z reklamami rozwiązany

W dniu 11 lipca 2020 roku o godzinie 09:35 w Rynku  przy pręgierzu strażnicy miejscu ujawnili trzy pojazdy napędzane siłą mięśni z zamontowanymi reklamami dużych rozmiarów stojące na terenie Wrocławskiego Parku Kulturowego. Zostało popełnione wykroczenie z art. 112 u.o.z. w zw. z §13 pkt. 1 Uchwała nr LVI/1465/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego „Stare Miasto” – zakazuje się ustawiania na obszarze Parku pojazdów, w tym przyczep i naczep, z przymocowanymi nośnikami reklamowymi nie stanowiącymi ich elementów konstrukcyjnych, z wyłączeniem systemu rowerów miejskich, komunikacji miejskiej i taksówek.” – nałożono 3 mandaty karne. Pojazdy z zamontowanymi reklamami opuściły Rynek.

wf