W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ANIMAL PATROL I EKO PATROL W DZIAŁANIU. UWAGA NA NIEWŁAŚCIWE MOCOWANIE SIATEK PRZECIW PTACTWU NA NIERUCHOMOŚCIACH – MOGĄ STANOWIĆ ŚMIERTELNĄ PUŁAPKĘ (zdjęcia + film)

W dniu 7 lipca 2020 r. strażnicy miejscy Animal Patrolu i Eko Patrolu wykorzystali drona, który okazał się niezastąpiony, by w szybki sposób upewnić się, czy na osiatkowanym balkonie zostały uwiezione gołębie. Zgłoszenie o szamoczących się ptakach na jednym z balkonów przy ul. Łukasiewicza otrzymał Animal Patrol.

Podczas kontroli na miejscu patrol nie zauważył szamoczących się ptaków. Istniało jednak uzasadnione podejrzenie, że zwierzęta już osłabły, dlatego by mieć 100% pewności użyty został dron. Nagranie potwierdziło obecność 4 żywych osobników i niestety kilku martwych. Funkcjonariusze natychmiast ustalili właściciela nieruchomości i na ich prośbę właściciel pilnie udostępnił lokal, tym samym umożliwiając udzielenie pomocy ptakom. Interwencja została przeprowadzona we współpracy z fundacją „Gruszętnik gołębie w potrzebie”, reprezentowaną przez Pana Jerzego Bialika. Osłabionym i odwodnionym zwierzętom została udzielona bezpośrednia pomoc w postaci roztworu wody z glukozą. Cztery osobniki zostały uratowane. Bezpośrednią przyczyną uwięzienia gołębi na balkonie była niewłaściwie zamontowana siatka, która miała chronić lokal przed ptakami. Niestety w rzeczywistości pozwalała na dostanie się zwierząt na balkon, jednocześnie odcinając im drogę powrotu.

Mając na uwadze tą sytuację przestrzegamy, przed niewłaściwym montażem siatek na nieruchomościach. Pamiętajmy, że źle naciągnięta siatka, może stanowić śmiertelną pułapkę dla ptactwa!

       

 

 

 

Zdjęcia i film: Z – ca kierownika Angelika Wiwatowska

KB