W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

REFERAT PATROLI KONNYCH – nasza codzienność (zdjęcia)

Joanna Stojer – Polańska, autorytet w kwestiach kryminalistyki, wraz z funkcjonariuszami służb mundurowych przygotowała materiał przybliżający pracę psów i koni służbowych – wśród patroli konnych Referat Patroli Konnych Straży Miejskiej Wrocławia. Koń zanim stanie się pełnoprawnym „funkcjonariuszem” poddawany jest szeregowi testów. Służą one określeniu nie tylko stanu zdrowia ale i predyspozycji psychicznych zwierzęcia. Dzięki różnorakim sprawdzianom późniejszy kopytny „funkcjonariusz” łatwiej radzi sobie w sytuacjach stresujących. Wrocławscy strażnicy regularnie ćwiczą i inscenizując zdarzenia, które mogą spotkać na służbie.

 

 

Konie odważnie wykonują nawet najbardziej nietypowe polecenia opierając się na zaufaniu do jeźdźca i wrodzonym predyspozycjom. By takie zaufanie zbudować niezbędny jest czas, fachowa wiedza oraz wiele poświęceń ze strony jeźdźca. Szkolenie koni służbowych odbywa się etapowo. Zgodnie z indywidualnymi postępami każdego zwierzęcia dobierane są coraz trudniejsze ćwiczenia. Poza skokami przez różnego typu przeszkody, poruszaniem się po nietypowych nawierzchniach czy w tłumie ludzi, konie przyzwyczajane są do strzałów, rac, krzyków czy… innych zwierząt. Odpowiednio przygotowany koń odwdzięcza się bezpieczną służbą. Poza normalnymi zadaniami patrolowymi funkcjonariusze Referatu Patroli Konnych uczestniczą w wydarzeniach o charakterze kulturalnym, edukacyjnym czy charytatywnym.

 

 

 

W materiale filmowym poruszony został też bardzo ważny temat emerytur dla psów i koni służbowych. W części tej znalazło się miejsce dla naszego emerytowanego funkcjonariusza – wałacha San Northa. Po 18 latach służby znalazł on zasłużony wygodny boks i zielony padok w Zakątku Weteranów. Jest to jedyna w kraju organizacji zapewniającej godne warunki czworonożnym funkcjonariuszom wycofanym ze służby.

 

 

Więcej o pracy czworonogów – psów i koni służbowych w materiale filmowym

https://www.youtube.com/watch?v=Uk8-0skVsks

 

AW