W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PODZIĘKOWANIA DLA STRAŻNIKÓW MIEJSKICH ZA DZIAŁANIA PREWENCYJNE W ZWIĄZKU Z COVID-19

W dniu 25 maja 2020 r. na ręce Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia wpłynęły podziękowania dla naszych funkcjonariuszy: mł. spec. Marcina Marcinowskiego i aplikanta Patryka Mączyńskiego, za pełnioną służbę w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu. Jest nam niezwykle miło, że docenione zostało zaangażowanie naszych strażników w związku z prowadzonymi przez nich działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Takie słowa są dla nas wsparciem i każdorazowo motywacją do dalszej pracy na rzecz mieszkańców Wrocławia.

KB