W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA W DZIAŁANIU – patrol konny w Parku Grabiszyńskim (zdjęcia)

Straż Miejska Wrocławia codziennie prowadzi  działania związane z weryfikacją wykonywania nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. Cały czas musimy zachowywać ostrożność i przestrzegać zaleceń sanitarnych zwłaszcza w kontaktach z innymi. Możemy już wchodzić i odpoczywać w parkach ale z zachowaniem środków ostrożności – patrole konne maja nam przypominać o tym. Na zdjęciach patrol Parku Grabiszyńskiego z 27 kwietnia 2020 r.

 

wf