W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PATROL EKOLOGICZNY

25 marca 2019 r. (poniedziałek) Oddział Ochrony Środowiska, przeprowadził 86 kontroli, 4  osoby zostały ukarane mandatami.