W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PATROL EKOLOGICZNY

18 lipca 2019 r. (czwartek) Oddział Ochrony Środowiska, przeprowadził 30 kontroli.