W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PATROL EKOLOGICZNY

13 listopada 2018 r. (wtorek) Oddział Ochrony Środowiska, przeprowadził 46 kontroli.