W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PATROL EKOLOGICZNY

4 grudnia  2019 r. (środa) Oddział Ochrony Środowiska, przeprowadził 37 kontroli,