W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

STRAŻ MIEJSKA W DZIAŁANIU – kontrole jednego z patroli 24.03.2020 r. (zdjęcia)

 

Strażnicy miejscy prowadzą kontrole miejsc gdzie wg. zgłoszeń gromadzą się ludzie (dzieci, młodzież, dorośli) bez zachowania środków ostrożności związanych z epidemią:

 

 

👉Park Szczytnicki
👉Boisko przy ul. Mickiewicza
👉Boisko szkoły przy ulicy Parkowej
👉Skwer przy ulicy Chorwackiej
👉Okolice szkoły przy ulicy Czeskiej
👉Okolice szkoły przy ulicy Składowej

 

 

wf