W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA – 23 marca 2020 r.

Miejsce

Liczba osób

Podjęte czynności

 

SP nr 113

ul. Zemska

 

2 osoby dorosłe

Pouczono o zaleceniach odnośnie stanu epidemicznego – wirus SARS-CoV-2

 

LO nr XV

ul. Wojrowicka

 

2 osoby dorosłe

Pouczono o zaleceniach odnośnie stanu epidemicznego – wirus SARS-CoV-2

 

 

ZS nr 6

ul. Wojrowicka

 

2 osoby

Pouczono o zaleceniach odnośnie stanu epidemicznego – wirus SARS-CoV-2

  

Park Tysiąclecia

 

4 osoby

Pouczono o zaleceniach odnośnie stanu epidemicznego – wirus SARS-CoV-2

 

Park Grabiszyński + zajezdnia

 

ok. 30 osób w różnych miejscach

Pouczono o zaleceniach odnośnie stanu epidemicznego – wirus SARS-CoV-2, rozdano ok. 30 ulotek

 

ul. Grabiszyńska, Zaporoska, Gajowicka, Powstańców Śl.

 

Brak osób

 

 

 

Arkady Wrocławskie, Wroclavia, skwer przy Joannitów, targowisko „Komandor”, SP nr 72

 

Brak osób

 

 

 

Sky Tower, plac zabaw ul. Wielka i Powstańców Śl

 

Brak osób

 

 

 

Przedsszkole nr 34, Centrum Historii Zajezdnia, plac zabaw w Parku Grabiszyńskim

 

Brak osób

 

 

 

CH „Magnolia”, park ul. Legnicka

 

Brak osób

 

 

 

Park Leśnica

 

Brak osób

 

 

wf