W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

WIDZISZ REAGUJ – TELEFON 986

W dniach 28 lutego – 1 marca 2020 r.  strażnicy miejscy pomogli 16 osobom bezdomnym, 4 osoby nietrzeźwe zostały przewiezione do WROPONu.