W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

WIDZISZ REAGUJ – TELEFON 986

14 – 16 lutego 2020 r.  strażnicy miejscy pomogli 13 osobom bezdomnym, 3 osoby nietrzeźwe zostały przewiezione do WROPONu, 1 osobę odwieziono do ogrzewalni.