W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

NIEDZIELA – OKOLICE TARGOWISKA PRZY ULICY ROBOTNICZEJ (zdjęcia)

W niedzielę 22 marca 2020 r. strażnicy miejscy prowadzili działania prewencyjno – informacyjne przy targowisku na ulicy Robotniczej. Pilnowanie stosowania się do zaleceń i wytycznych w związku z ogłoszeniem epidemii, było priorytetowym zadaniem w tym miejscu.

 

 

 

wf