W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

KOMUNIKAT STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA APELUJE

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Straż Miejska Wrocławia w pierwszej kolejności  realizuje powierzone zadania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa  –  mają one nadany priorytet i są realizowane z pełnym zaangażowaniem posiadanych sił i środków.

 

Strażnicy miejscy będą realizowali także zgłoszenia interwencyjne dotyczące:

– zagrożenia zdrowia i życia ludzi,

– naruszania spokoju i porządku publicznego,

– wybryków chuligańskich,

– niszczenia mienia,

– przestępstw,

– naruszania przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym –  gdzie istnieje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego  w tym  bezpieczeństwa pieszych.

Apelujemy o nieprzesyłanie pocztą, i mailowo a także niepowiadamianie telefonicznie o zdarzeniach niższej rangi, niż wskazane powyżej .

Pozwoli nam to maksymalnie skumulować nasze działania tam, gdzie jesteśmy niezbędnie potrzebni.

Dziękujemy Państwu za zrozumienie powagi sytuacji .