W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU

W dniu 13 lutego 2020 r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrole sprawdzające czym wrocławianie palą w piecach. Niestety w kilku przypadkach były to rzeczy niedozwolone:

  • Na posesji przy ulicy Starościńskiej oraz Jagiellończyka stwierdzono spalanie odpadów –  plastików, oraz sklejki meblowej. Osoby odpowiedzialne zostały ukarane mandatami  na łączną kwotę 1000 zł. 
  • Przy ulicy Buforowej przeprowadzono oględziny paleniska i popielnika pieca centralnego ogrzewania –  stwierdzono spalanie odpadów pochodzących z rozbiórki wśród których  malowaną stolarkę okienną, tapicerowane drzwi, płyty paździerzowe i klejone. Po ustaleniu sprawcy ukarano go mandatem wysokości 500 zł.

wf