W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

HISTORIA HERBU MIASTA WROCŁAWIA – wykład dla seniorów

W dniu 12 lutego w Dziennym Domu Pomocy 1 przy ul. Semaforowej 5, st. insp. Paweł Grąbczewski spotkał się z Seniorami i przedszkolakami z placówki Elfiki. Nasz funkcjonariusz to miłośnik historii Wrocławia, a zarazem licencjonowany przewodnik. Wszyscy z ciekawością wysłuchali prelekcji o wrocławskim herbie. Na zakończenie wizyty dzieci dostały odblaski i rozmawiały z Panem strażnikiem o bezpieczeństwie.

 

 

BD