W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości przy ulicy Pełczyńskiej

06 lutego 2019 r. o godz. 15:00 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę warsztatu przy ul. Pełczyńskiej –  w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w postaci nieprawidłowego magazynowania przepracowanych olejów silnikowych, spalania odpadów, oraz zanieczyszczenia gruntu płynami eksploatacyjnymi. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatami karanymi z art. 174 ustawy wysokości 300 zł, art 191 ustawy wysokości 300 zł oraz art. 478 prawo wodne wysokości 300 zł.

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości przy ulicy Szczecińskiej (zdjęcia)

06 lutego 2019 r. o godz. 15.20 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przy ulicy Szczecińskiej zauważył na ogrodzonym terenie składowisko pojemników typu Mauser (paletopojemnik) oraz zdemontowane „pocięte” pojazdy mechaniczne. Na terenie zastano dzierżawcę nielegalnego warsztatu samochodowego i nakazano wezwanie na miejsce dzierżawcy terenu.  Stwierdzono nielegalny demontaż oraz naprawę pojazdów. Ponadto stwierdzono liczne substancje olejowe rozlane bezpośrednio na grunt oraz magazynowanie zdemontowanych części pojazdów niezgodnie z wymaganiami zakresie ochrony środowiska. Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – wykopy ziemne bez zabezpieczenia (zdjęcie)

W dniu 05 lutego 2019 r. patrol strażników miejskich  z Oddziału Ochrony Środowiska podczas współpracy z Policją przeprowadził kontrolę prac ziemnych przy ulicy Ostrowskiej, na miejscu zastano wykopy i prowadzenie  prac bez należytego zabezpieczania. Ustalono osobę odpowiedzialną za nieprawidłowości, która została ukarana mandatem z art 72 kw.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości w warsztacie przy ulicy Niedźwiedziej (zdjęcia)

W dniu 30 stycznia 2019 r. o godz. 11:15  patrol strażników miejskich z oddziału ochrony środowiska przeprowadził kontrolę posesji przy ulicy Niedźwiedziej. Strażnicy ujawnili  piec w trybie pracy, a w nim przepalony olej silnikowy. W związku z wykroczeniem nałożono mandat karny w wysokości 500zł. Ponadto ujawniono na terenie warsztatu przelewającą się beczkę z przepracowanym olejem silnikowym. W związku z wprowadzaniem zanieczyszczeń w postaci oleju silnikowego do wód gruntowych nałożono mandat karny z art. 478 prawa wodnego w wysokości 500zł. Z uwagi na zły stan sanitarno – porządkowy posesji na której prowadzony jest warsztat  nałożono mandat karny z art. 100 KW w wysokości 100 zł.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości przy ulicy Strachowickiej (zdjęcia)

W dniu 29 stycznia 2019 r. o godzinie 14.40 przeprowadzono kontrolę posesji  przy ulicy Strachowickiej we Wrocławiu. Na terenie nieruchomości stwierdzono magazynowanie znacznej ilości odpadów w tym zużytych opon, opakowań po różnego rodzaju płynach eksploatacyjnych, pustych koszo-pojemników o pojemności 1000 l, zużytych opon, części z demontażu pojazdów, pojemników na paliwa ciekłe, etc. Potwierdzono obecność remontowanych pojazdów w tym z widocznymi wyciekami płynów eksploatacyjnych. Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie miału węglowego przy ulicy Zaściankowej (zdjęcia)

W dniu 28 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 patrol strażników miejskich z oddziału ochrony środowiska przeprowadził kontrolę spalania na nieruchomości przy ulicy Zaściankowej. W chwili kontroli w piecu CO palono miałem węglowym – paliwem zabronionym przez obowiązującą uchwałę antysmogową. W związku z ujawnionym wykroczeniem z art 334 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska osobę odpowiedzialną ukarano mandatem.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości przy ulicy Pełczyńskiej (zdjęcia)

W dniu 25 stycznia 2019 r. patrol strażników miejskich z oddziału ochrony środowiska przeprowadził kontrolę posesji przy ulicy Pełczyńskiej. Na miejscu stwierdzono spalanie odpadów (plastikowych opakowań). Podczas kontroli stwierdzono na terenie nieruchomości odprowadzenie nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego do gruntu za pomocą pompy elektrycznej. Osobę odpowiedzialną za w/w wykroczenia ukarano mandatami karnymi wysokości 100 zł z art 191 ustawy oraz 500 zł z art 75 kw.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – miał węglowy i płyty meblowe w piecu przy ulicy Gospodarskiej (zdjęcia)

W dniu 24 stycznia 2019 r. o godzinie 09:00 podczas patrolu rejonu służbowego Kowale funkcjonariusze z Oddziału Ochrony Środowiska zauważyli silne zadymienie terenu przy ulicy Gospodarskiej  we Wrocławiu. W związku z powyższym po chwili zlokalizowali źródło zadymienia, którym okazał się rozpalony piec. Strażnicy skontrolowali zawartość komory spalania załadowanego pieca, w którym spalane było niedozwolone paliwo – miał węglowy oraz odpady w postaci pociętych płyt meblowych. Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości w warsztacie samochodowym przy ulicy Koszyckiej 22.01.2019 r.(zdjęcia)

W dniu 22.01.2019 o godzinie 18.10 na ulica Koszyckiej  we Wrocławiu przeprowadzono kontrolę warsztatu samochodowego pod kątem prowadzonej działalności gospodarczej, gospodarki odpadami, kartami przekazania odpadów. W wyniku kontroli ujawniono wykroczenia z art 117 KW oraz 75 KW. Na osobę odpowiedzialną w związku z ujawnionymi wykroczeniami nałożono mandaty karne w łącznej kwocie 600 zł.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości w skupie złomu przy ulicy Paprotnej 22.01.2019 r. (zdjęcia)

W dniu 22.01.2019 r. (wtorek) o godz.10:00 patrol strażników miejskich z oddziału ochrony środowiska przeprowadził kompleksową kontrolę Skupu Złomu przy ulicy Paprotnej. Na miejscu przeprowadzono kontrolę,  dokumentacji dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej jak również terenu. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości wynikające z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz nieprawidłowości wynikające z Kodeksu Wykroczeń m. in. stwierdzono wycieki substancji oleistych, które w sposób bezpośredni przenikały do gruntu naruszając przepisy o ochronie środowiska. Stwierdzono, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest umieszczany wraz z innymi odpadami. W związku z ujawnionymi wykroczeniami na sprawcę nałożono mandaty na łączną kwotę 1000zł.

Continue reading