W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości przy ulicy Pełczyńskiej (zdjęcia)

W dniu 25 stycznia 2019 r. patrol strażników miejskich z oddziału ochrony środowiska przeprowadził kontrolę posesji przy ulicy Pełczyńskiej. Na miejscu stwierdzono spalanie odpadów (plastikowych opakowań). Podczas kontroli stwierdzono na terenie nieruchomości odprowadzenie nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego do gruntu za pomocą pompy elektrycznej. Osobę odpowiedzialną za w/w wykroczenia ukarano mandatami karnymi wysokości 100 zł z art 191 ustawy oraz 500 zł z art 75 kw.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – miał węglowy i płyty meblowe w piecu przy ulicy Gospodarskiej (zdjęcia)

W dniu 24 stycznia 2019 r. o godzinie 09:00 podczas patrolu rejonu służbowego Kowale funkcjonariusze z Oddziału Ochrony Środowiska zauważyli silne zadymienie terenu przy ulicy Gospodarskiej  we Wrocławiu. W związku z powyższym po chwili zlokalizowali źródło zadymienia, którym okazał się rozpalony piec. Strażnicy skontrolowali zawartość komory spalania załadowanego pieca, w którym spalane było niedozwolone paliwo – miał węglowy oraz odpady w postaci pociętych płyt meblowych. Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości w warsztacie samochodowym przy ulicy Koszyckiej 22.01.2019 r.(zdjęcia)

W dniu 22.01.2019 o godzinie 18.10 na ulica Koszyckiej  we Wrocławiu przeprowadzono kontrolę warsztatu samochodowego pod kątem prowadzonej działalności gospodarczej, gospodarki odpadami, kartami przekazania odpadów. W wyniku kontroli ujawniono wykroczenia z art 117 KW oraz 75 KW. Na osobę odpowiedzialną w związku z ujawnionymi wykroczeniami nałożono mandaty karne w łącznej kwocie 600 zł.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości w skupie złomu przy ulicy Paprotnej 22.01.2019 r. (zdjęcia)

W dniu 22.01.2019 r. (wtorek) o godz.10:00 patrol strażników miejskich z oddziału ochrony środowiska przeprowadził kompleksową kontrolę Skupu Złomu przy ulicy Paprotnej. Na miejscu przeprowadzono kontrolę,  dokumentacji dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej jak również terenu. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości wynikające z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz nieprawidłowości wynikające z Kodeksu Wykroczeń m. in. stwierdzono wycieki substancji oleistych, które w sposób bezpośredni przenikały do gruntu naruszając przepisy o ochronie środowiska. Stwierdzono, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest umieszczany wraz z innymi odpadami. W związku z ujawnionymi wykroczeniami na sprawcę nałożono mandaty na łączną kwotę 1000zł.

Continue reading

NIEBEZPIECZNY WYCIEK KWASU OCTOWEGO PRZY ULICY STRZEGOMSKIEJ – strażnicy byli pierwsi (zdjęcia)

Strażnicy miejscy z oddziału ochrony środowiska, jako pierwsi zareagowali gdy około godziny 08.50 zauważyli białą mgłę na posesji przy ulicy Strzegomskiej 145. Jak się okazało były to opary prawdopodobnie kwasu octowego, wydostającego się z nieszczelnego 1000 l zbiornika. Strażnicy natychmiast wezwali specjalistyczne służby (Państwową Straż Pożarną i Policję) a sami zabezpieczali miejsce przed osobami postronnymi. Udało im się też ustalić i wskazać Policji osoby odpowiedzialne za to miejsce. Przybyli na miejsce strażacy przystąpili do wypompowywania substancji z nieszczelnych zbiorników (45 pojemników o pojemności 1000 l sztuka, z czego jeden z nich uległ wyciekowi do gruntu a ok 20 sztuk jest rozszczelnionych). Straż pożarna wyciekającą substancję przepompowywała do sprawnych pojemników, a teren gdzie miał miejsce wyciek został zneutralizowany poprzez posypywanie wapnem. Teren został zabezpieczony, trwają dalsze czynności wyjaśniajace.


Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ul.Tarnobrzeskiej, Mierniczej i Prądzyńskiego 07.01.2019 r.

Strażnicy miejscy z oddziału ochrony środowiska, otrzymali zgłoszenie, że przy ulicy Tarnobrzeskiej jest silne zadymienie – prawdopodobnie ktoś w piecu spala odpady. Strażnicy podczas kontroli jednej z posesji, stwierdzili, że mieszkaniec lokalu jako rozpałki w piecu – używa odpadów (różne opakowania). Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat z artykułu 191 Ustawy o Odpadach (czytaj dalej).

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – gromadzenie odpadów olejowych przy ulicy Fiołkowej 07.01.2019 r. (zdjęcia)

07 stycznia 2019 r. strażnicy miejscy z oddziału ochrony środowiska, dokonał kontroli posesji przy ulicy Fiołkowej.  Podczas kontroli stwierdzono, że mieszkaniec nieruchomości gromadzi oleje odpadowe w ilości kilkuset litrów a sposób ich gromadzenia  zagraża środowisku (poprzez umieszczenie ich bezpośrednio na gruncie w nieszczelnych pojemnikach stwarzając możliwość wycieku odpadu). Ponadto,  gromadził elementy z demontażu pojazdów (skrzynia biegów), co również spowodowało wyciek  szkodliwych substancji do ziemi. Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Mościckiego (zdjęcia)

11 grudnia 2018 r. strażnicy miejscy z oddziału ochrony środowiska przeprowadzili kontrolę  termicznego przetwarzania odpadów na posesji przy ulicy Mościckiego. Na miejscu w zakładzie produkcji mebli dokonano kontroli komory spalania przy piecu na paliwo stałe. We wnętrzu stwierdzono termiczne przetwarzanie odpadów produkcyjnych, w postaci płyt meblowych, klejonych, utwardzanych i lakierowanych. Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat karny  z art. 191 Ustawy o Odpadach. Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalane śmieci przy Sołtysowickiej (zdjęcia)

W dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 09:35 przeprowadzono kontrolę posesji przy ulicy  Sołtysowickiej. Na miejscu podczas  kontroli w jednym z mieszkań, w którym wg oświadczenia właścicielki ogrzewanie odbywało się za pomocą pieca, a materiałem przeznaczonym do spalania miał być węgiel – stwierdzono – we wnętrzu pieca materiały zabronione – odpady komunalne oraz płyty meblowe częściowo, termicznie przekształcone. W związku z powyższym sprawcę wykroczenia z art.191 Ustawy o odpadach ukarano mandatem karnym.

Continue reading