W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalane śmieci przy Sołtysowickiej (zdjęcia)

W dniu 14 grudnia 2018 r. o godz. 09:35 przeprowadzono kontrolę posesji przy ulicy  Sołtysowickiej. Na miejscu podczas  kontroli w jednym z mieszkań, w którym wg oświadczenia właścicielki ogrzewanie odbywało się za pomocą pieca, a materiałem przeznaczonym do spalania miał być węgiel – stwierdzono – we wnętrzu pieca materiały zabronione – odpady komunalne oraz płyty meblowe częściowo, termicznie przekształcone. W związku z powyższym sprawcę wykroczenia z art.191 Ustawy o odpadach ukarano mandatem karnym.

Continue reading

PATROL EKOLOGICZNY W DZIAŁANIU – z notatnika strażnika 01.12.2018 r.

W dniu 01 grudnia 2018 r. patrol z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w podwórku przy ul. Ofiar Oświęcimskich. Znajduje się tam miejsce gromadzenia odpadów na potrzeby Jarmarku Bożonarodzeniowego –  wydzielone ogrodzeniem zamykane na kłódkę (dostęp do niego mają tylko wystawcy Jarmarku). Continue reading