W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Kłokoczyckiej

22 marca 2019 r. w związku z otrzymanym zgłoszeniem, patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska udał się na ul. Kłokoczycką, gdzie przeprowadził kontrolę spalania. Właścicielka nieruchomości okazała piec CO, w którym spalała płyty meblowe, wiórowe i lakierowane. W otoczeniu pieca znajdowały się inne niedozwolone materiały do spalania w bardzo dużej ilości. W związku z ujawnionym wykroczeniem z art 191 Ustawy kobietę ukarano mandatem 500 zł.. Nakazano usunąć niedozwolone materiały do spalania i palić jedynie dozwolonym surowcem.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów na Wojnowie i Różance

26 lutego 2019 r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę osiedla Wojnów oraz Różanka. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości na trzech nieruchomościach, w piecach w których były przekształcane termicznie odpady w postaci płyt meblowych, desek lakierowanych, a także odpady komunalne. Na sprawców wykroczenia z art.191 Ustawy o odpadach nałożono 3 mandaty karne.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Pełczyńskiej

26 lutego 2019 r. o godzinie 18.00 strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska,  w związku z silnym zadymieniem ulicy Pełczyńskiej,  przeprowadzono kontrolę nieruchomości, która była źródłem zadymienia. Na miejscu stwierdzono, że ogrzewanie nieruchomości odbywa się za pomocą pieca C. O, w którym znajdowały się materiały zabronione w postaci płyt meblowych, futryn drzwiowych oraz ram okiennych pokrytych farbą olejną. Na sprawcę nałożono mandat karny  z art. 191 Ustawy o Odpadach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Chłopskiej (zdjęcia)

W dniu 25 lutego 2019 r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę nieruchomości przy ulicy Chłopskiej w związku z podejrzeniem termicznego przetwarzania odpadów w piecu. Na miejscu stwierdzono, że ogrzewanie nieruchomości odbywa się za pomocą pieca C. O. Na miejscu patrol stwierdził materiały zabronione do spalania w postaci odpadów laminowanych, lakierowanych, impregnowanych. Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat karny z art. 191 Ustawy o Odpadach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości przy ulicy Kominiarskiej

W dniu 21 lutego 2019 r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę z zakresu ochrony środowiska na nieruchomość położoną przy ulicy Kominiarskiej. Podczas kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości między innymi brak rachunków za wywóz nieczystości, niewłaściwe umieszczanie odpadów w pojemnikach do tego nie przeznaczonych, nie zachowany należyty stan sanitarno-porządkowy. Osobę odpowiedzialną za popełnione wykroczenia z art.10.2a – brak rachunków za wywóz nieczystości ciekłych, art.10.2a – niewłaściwe umieszczanie odpadów w pojemnikach do tego nie przeznaczonych, oraz art.117kw – nie zachowany stan sanitarno-porządkowy została ukarana trzema mandatami na łączną kwotę 1100zł.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – mieszkańcy zgłaszają nieprawidłowości przy ulicy Odolanowskiej (zdjęcia)

W dniu 21.02.2019 r. w związku z licznymi skargami  mieszkańców patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska udał się na ulicę Odolanowską, gdzie znajduje się stolarnia. W piecu CO w chwili kontroli palono węglem, jednak w bliskim otoczeniu pieca znajdowały się liczne niedozwolone materiały do spalania jak płyty meblowe i sklejki. Pobrano próbę z komory spalania, jak również z popielnika oraz deklarowane paliwo i podpałkę do badania przez Politechnikę Wrocławską.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości przy ulicy Kowalskiej (zdjęcia)

W dniu 21.02.2019 r.  strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę nieruchomości przy ulicy Kowalskiej w związku z podejrzeniem termicznego przetwarzania odpadów w piecu. Na miejscu stwierdzono, że ogrzewanie nieruchomości odbywa się za pomocą pieca olejowo-gazowego. Stwierdzono również, że w podajniku znajduje się zabroniony do spalania – przepracowany olej silnikowy. Na sprawcę nałożono mandat karny kredytowany z art. 191  Ustawy o Odpadach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – wyciek zanieczyszczeń do Odry (zdjęcia)

19 lutego 2019 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przy ul. Mieszczańskiej wyczuł bardzo silny fetor w pobliżu rzeki Odry. Po rozpoznaniu stwierdzono wyciek bezpośrednio  do rzeki, zanieczyszczonej, bardzo śmierdzącej wody. Ustalono że do wycieku dochodzi z tunelu, nad którym znajduje się pomieszczenie zamknięte na kłódkę z uszkodzonymi metalowymi drzwiami przez które widać było dużą ilość „zgniłej białej piany”. 

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – kolejne kontrole na Rędzinie

Patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrole nieruchomości przy ul. Wędkarzy oraz Łyżwiarzy i Hokeistów pod kątem posiadania przez mieszkańców umów i rachunków za wywóz nieczystości ciekłych, oraz pod kątem spalania odpadów. W wyniku działań skontrolowano 14 nieruchomości. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w postaci nie posiadania przez użytkowników nieruchomości rachunków za wywóz nieczystości ciekłych, osoby odpowiedzialne ukarano mandatami na łączną kwotę 800zł.