W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL

SPRZĄTANIE RZEK WROCŁAWIA (zdjęcia)

Jak co roku w okresie wiosennym Oddział Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia zaprasza do udziału w akcji organizowanej przez Fundację  ONWATER  „SPRZĄTAMY RZEKI WROCŁAWIA”. Pierwsze sprzątanie już za nami – 5 kwietnia 2019  w godz. 9:00 – 13:00  byliśmy – rzeka Oława, Niskie Łąki, obok Mostu Rakowieckiego.

Kolejne sprzątanie już 18 kwietnia 2019 (piątek) godz. 9:00 – 13:00 – rzeka Odra, Za ZOO, na tyłach Ogrodu Zoologicznego – zapraszamy!

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – brak umowy na wywóz nieczystości ciekłych

04 kwietnia 2019 r. o godzinie 16.00 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska udał się na ulicę Buforową w celu przeprowadzenia kontroli posesji pod kątem przepisów dotyczących  ochrony środowiska. Na miejscu w trakcie kontroli zauważono, że nieruchomość wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy. W wyniku czynności wyjaśniających ustalono, że właściciel nieruchomości nie jest w stanie udokumentować, co  jest wymogiem, sposobu wywozów nieczystości ciekłych. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem  250 zł. z art. 10 ust. 2A Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Paczkowskiej

04 kwietnia 2019 r. o godzinie 15.10 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska zauważył zadymienie na ulicy Paczkowskiej, przy terenie, gdzie ma powstać park. Wspólnie z patrolującymi tereny kolejowe funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei, ustalono źródło zadymienia i sprawcę. Na miejscu wydano polecenie ugaszenia ogniska w którym wykryto spalanie odpadów w tym kabli w gumowej otulinie, odpadów organicznych i odpadów wielkogabarytowych w postaci mebli. Sprawcę ukarano mandatem  w wysokości 500 zł z art. 191 Ustawy o Odpadach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – niszczenie roślinności przy ulicy Kiełczowskiej (zdjęcia)

W dniu 02 kwietnia 2019 r. o godz. 19:00 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska udał się na ulicę Kiełczowską 76, gdzie wg zgłoszenia pojazdy ciężarowe niszczyły trawnik. Na miejscu potwierdzono zgłoszenie – pojazd ciężarowy z naczepą parkował na terenie zielonym niszcząc roślinność. Kierowcę pojazdu z art 144 kw ukarano mandatem. Dziękujemy za czujność i zgłoszenie interwencji.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – zagubiony piesek wrócił do właścicielki

29 marca 2019 r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska  otrzymał zgłoszenie w sprawie błąkającego się psa – po ulicy Buforowej,  nieopodal pobliskiego sklepu wielkopowierzchniowego. Skontaktowano się z osobą zgłaszającą, od której odebrano zwierzę i przejęto nad nim opiekę. Następnie ustalono właściciela zwierzęcia, oraz jego adres zamieszkania. Udano się pod adres właściciela,  któremu przekazano zagubionego psa.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Noakowskiego

W dniu 28 marca 2019 r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę nieruchomości przy ulicy Noakowskiego w związku z podejrzeniem termicznego przetwarzania odpadów w piecu. Na miejscu stwierdzono, że ogrzewanie nieruchomości odbywa się za pomocą pieca C. O., który w chwili kontroli był rozpalony,  a wewnątrz znajdowały się materiały zabronione do spalania w postaci rozbiórkowych łat dachowych nasączonych substancjami chemicznymi.  Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat karny z art. 191 Ustawy o Odpadach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Maślickiej

27 marca 2019 r. o godz.19.00 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska, przeprowadził kontrolę posesji przy ulicy Maślickiej. W trakcie kontroli stwierdzono spalanie w piecu pociętej stolarki okiennej oraz drewna malowanego. Na sprawce wykroczenia z art.191. Ustawy o Odpadach nałożono mandat  250 zł.

Continue reading