W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL

EKOPATROL W DZIAŁANIU – niezgodny z przepisami demontaż samochodów (zdjęcia)

19 listopada 2019r. o godzinie 9.40 przy ulicy Sępa Szarzyńskiego strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska zauważyli w podwórzu dwa pojazdy wyglądające na  wycofane z eksploatacji – marki Renualt oraz Audi, pojazdy nosiły widoczne ślady przeprowadzonego demontażu. W związku z wykonywaną rozbiórką pojazdów doszło do wycieku płynów eksploatacyjnych do gruntu.  Stwierdzono, że doszło do wykroczenia z art. 48 Ustawy o Recyklingu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji – gdyż właściciel wbrew obowiązkowi nie przekazał go podmiotowi uprawnionemu i wykroczenia z art. 10 ust 2A Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach w związku paragrafem 4 pkt 2 Regulaminu Miasta Wrocławia – polegającego na przeprowadzaniu niedozwolonych czynności naprawczych w miejscu zabronionym. W związku z popełnionymi wykroczeniami sprawcę ukarano dwoma mandatami karnymi  na kwotę 1000 zł.

Continue reading

STRAŻNICY MIEJSCY W DZIAŁANIU – w mieszkaniu ulatniał się gaz – strażnicy zapobiegli nieszczęściu

30 października 2019 r. o godz. 17:15 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska udał się na kontrolę przy ul. Piastowskiej  w związku ze zgłoszeniem dotyczącym spalania odpadów. W jednym z mieszkań  w trakcie kontroli wyczuto silną woń gazu. Po rozpoznaniu ustalono iż zapach gazu wydobywa się z łazienki gdzie znajdują się rury gazowe oraz licznik. Niezwłocznie podjęto decyzję o natychmiastowym otwarciu okien i drzwi celem przewietrzenia mieszkania oraz powiadomiono o zaistniałej sytuacji dyżurnego Centrum kierowania i Monitoringu Straży Miejskiej Wrocławia celem wezwania na miejsce pogotowia gazowego. W mieszkaniu znajdowała się jedynie starsza 85 letnia kobieta, której groziło bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia. Przybyli na miejsce pracownicy pogotowie gazowego  za pomocą czujnika zmierzyli stężenie gazu. Pomiar był tak wysoki iż podjęto decyzję o natychmiastowym zamknięciu zaworu gazu. Zarządca budynku ma usunąć awarię niezwłocznie. Kobietę odwiedzi także pracownik socjalny MOPS.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nie wolno podrzucać odpadów !

21 października 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 15.10 przy ulicy Krakowskiej patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska zauważył pojazd przewożący odpady poremontowe. Jadąc za wyżej wymienionym pojazdem, strażnicy zauważyli, że kierowca rozpoczyna wysypywanie odpadów w miejscu nie wyznaczonym do przetwarzania czy przyjmowania odpadów. Kierujący nie posiadał przy sobie także wymaganej dokumentacji w sprawie przekazania odpadów. W związku z popełnionym wykroczeniem sprawcę ukarano mandatem karnym  wysokości 500 zł. z art. 175 Ustawy o Odpadach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – ogródki działkowe pod kontrolą drona

17 października 2019 r. o godzinie 17:30 przy ulicy Bujwida, patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska wykonując działania kontrolne przy pomocy drona  (wyposażonego w kamerę) –  zauważył dwa miejsca zadymienia na terenach ogródków działkowych. Po dotarciu na miejsce okazało się iż w obu lokalizacjach były spalane odpady zielone. Sprawca wykroczenia w pierwszym przypadku został ukarany mandatem 200 zł z art 191 ustawy o odpadach, natomiast drugi sprawca spalał niewielką ilość odpadów zielonych, przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą, informując jednocześnie o całkowitym zakazie spalania odpadów.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – kontrole w lokalach gastronomicznych

12 czerwca 2019 r. ( środa) strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę w lokalach gastronomicznych z zakresu gospodarki odpadami. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono brak kart przekazania odpadów powstających przy produkcji żywności. Osoby odpowiedzialne za zaniedbania zostały ukarane mandatami z art. 10 ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z §15 pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia na łączną kwotę 1000 zł.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU

W dniu 10 czerwca 2019 r. patrol  strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził na ulicy Międzyleskiej kontrolę punktu gromadzenia odpadów. Podczas kontroli wykryto magazynowanie odpadów w sposób naruszający przepisy dotyczące ochrony środowiska. Na terenie  stwierdzono magazynowanie oleju odpadowego, oraz wyciek substancji do gruntu. Stwierdzono również wykroczenie  polegające na umieszczaniu elektroodpadów wraz z innymi odpadami. W związku z ww wykroczeniami nałożono mandaty w łącznej kwocie 1300 PLN.

Continue reading

KOLEJNE „DNI ODRY” ZA NAMI (fotorelacja)

W dniu 18.05.2019 o godz.10.00 – 17.00 na Bulwarze Xawerego Dunikowskiego odbył się festyn organizowany przez Biuro Promocji Miasta „Dni Odry”.

W programie były m.in.

  • rejsy po Odrze
  • warsztaty żeglarskie
  • regaty dla rodzin
  • gry i zabawy dla dzieci
  • występy artystyczne

 i oczywiście atrakcje przygotowane przez Oddział Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia.

Continue reading

SPRZĄTANIE RZEK WROCŁAWIA (zdjęcia)

Jak co roku w okresie wiosennym Oddział Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia zaprasza do udziału w akcji organizowanej przez Fundację  ONWATER  „SPRZĄTAMY RZEKI WROCŁAWIA”. Pierwsze sprzątanie już za nami – 5 kwietnia 2019  w godz. 9:00 – 13:00  byliśmy – rzeka Oława, Niskie Łąki, obok Mostu Rakowieckiego.

Kolejne sprzątanie już 18 kwietnia 2019 (piątek) godz. 9:00 – 13:00 – rzeka Odra, Za ZOO, na tyłach Ogrodu Zoologicznego – zapraszamy!

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – brak umowy na wywóz nieczystości ciekłych

04 kwietnia 2019 r. o godzinie 16.00 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska udał się na ulicę Buforową w celu przeprowadzenia kontroli posesji pod kątem przepisów dotyczących  ochrony środowiska. Na miejscu w trakcie kontroli zauważono, że nieruchomość wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy. W wyniku czynności wyjaśniających ustalono, że właściciel nieruchomości nie jest w stanie udokumentować, co  jest wymogiem, sposobu wywozów nieczystości ciekłych. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem  250 zł. z art. 10 ust. 2A Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach.

Continue reading