W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL

PATROL EKOLOGICZNY

4 grudnia  2019 r. (środa) Oddział Ochrony Środowiska, przeprowadził 37 kontroli,

EKOPATROL W DZIAŁANIU – przenośny monitoring nagrał sprawcę zanieczyszczania (czytaj dalej)

Podczas patrolowania terenu służbowego patrol Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia zauważył na ulicy Ceglanej (Swojczyce) na terenie zielonym dużą ilość porzuconych okien oraz innych materiałów poremontowych. Nie znaleziono żadnych elementów mogących wskazać sprawcę zanieczyszczenia. Strażnicy postanowili zainstalować urządzenie samoczynnie rejestrującego obraz (przenośny bezprzewodowy monitoring).

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nielegalne wysypisko, sprawca ukarany (czytaj dalej)

Podczas patrolowania terenu służbowego osiedla kowale patrol Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia  zauważył na ulicy Kowalskiej  na terenie zielonym dużą ilość porzuconych starych okien oraz inne odpady poremontowe. W pozostawionych odpadach znaleziono folię opisaną adresem. Pod wymienionym adresem zastano osobę, który oświadczyła że w ciągu ostatnich 2 tygodni wymieniała okna. Były one zakupione  w firmie … Udano się do wskazanego punktu sprzedaży, gdzie   ustalono, że montażem sprzedawanych okien zajmuje się firma z siedzibą przy ulicy….

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – niezgodny z przepisami demontaż samochodów (zdjęcia)

19 listopada 2019r. o godzinie 9.40 przy ulicy Sępa Szarzyńskiego strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska zauważyli w podwórzu dwa pojazdy wyglądające na  wycofane z eksploatacji – marki Renualt oraz Audi, pojazdy nosiły widoczne ślady przeprowadzonego demontażu. W związku z wykonywaną rozbiórką pojazdów doszło do wycieku płynów eksploatacyjnych do gruntu.  Stwierdzono, że doszło do wykroczenia z art. 48 Ustawy o Recyklingu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji – gdyż właściciel wbrew obowiązkowi nie przekazał go podmiotowi uprawnionemu i wykroczenia z art. 10 ust 2A Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach w związku paragrafem 4 pkt 2 Regulaminu Miasta Wrocławia – polegającego na przeprowadzaniu niedozwolonych czynności naprawczych w miejscu zabronionym. W związku z popełnionymi wykroczeniami sprawcę ukarano dwoma mandatami karnymi  na kwotę 1000 zł.

Continue reading

STRAŻNICY MIEJSCY W DZIAŁANIU – w mieszkaniu ulatniał się gaz – strażnicy zapobiegli nieszczęściu

30 października 2019 r. o godz. 17:15 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska udał się na kontrolę przy ul. Piastowskiej  w związku ze zgłoszeniem dotyczącym spalania odpadów. W jednym z mieszkań  w trakcie kontroli wyczuto silną woń gazu. Po rozpoznaniu ustalono iż zapach gazu wydobywa się z łazienki gdzie znajdują się rury gazowe oraz licznik. Niezwłocznie podjęto decyzję o natychmiastowym otwarciu okien i drzwi celem przewietrzenia mieszkania oraz powiadomiono o zaistniałej sytuacji dyżurnego Centrum kierowania i Monitoringu Straży Miejskiej Wrocławia celem wezwania na miejsce pogotowia gazowego. W mieszkaniu znajdowała się jedynie starsza 85 letnia kobieta, której groziło bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia. Przybyli na miejsce pracownicy pogotowie gazowego  za pomocą czujnika zmierzyli stężenie gazu. Pomiar był tak wysoki iż podjęto decyzję o natychmiastowym zamknięciu zaworu gazu. Zarządca budynku ma usunąć awarię niezwłocznie. Kobietę odwiedzi także pracownik socjalny MOPS.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nie wolno podrzucać odpadów !

21 października 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 15.10 przy ulicy Krakowskiej patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska zauważył pojazd przewożący odpady poremontowe. Jadąc za wyżej wymienionym pojazdem, strażnicy zauważyli, że kierowca rozpoczyna wysypywanie odpadów w miejscu nie wyznaczonym do przetwarzania czy przyjmowania odpadów. Kierujący nie posiadał przy sobie także wymaganej dokumentacji w sprawie przekazania odpadów. W związku z popełnionym wykroczeniem sprawcę ukarano mandatem karnym  wysokości 500 zł. z art. 175 Ustawy o Odpadach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – ogródki działkowe pod kontrolą drona

17 października 2019 r. o godzinie 17:30 przy ulicy Bujwida, patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska wykonując działania kontrolne przy pomocy drona  (wyposażonego w kamerę) –  zauważył dwa miejsca zadymienia na terenach ogródków działkowych. Po dotarciu na miejsce okazało się iż w obu lokalizacjach były spalane odpady zielone. Sprawca wykroczenia w pierwszym przypadku został ukarany mandatem 200 zł z art 191 ustawy o odpadach, natomiast drugi sprawca spalał niewielką ilość odpadów zielonych, przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą, informując jednocześnie o całkowitym zakazie spalania odpadów.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – kontrole w lokalach gastronomicznych

12 czerwca 2019 r. ( środa) strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę w lokalach gastronomicznych z zakresu gospodarki odpadami. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono brak kart przekazania odpadów powstających przy produkcji żywności. Osoby odpowiedzialne za zaniedbania zostały ukarane mandatami z art. 10 ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z §15 pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia na łączną kwotę 1000 zł.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU

W dniu 10 czerwca 2019 r. patrol  strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził na ulicy Międzyleskiej kontrolę punktu gromadzenia odpadów. Podczas kontroli wykryto magazynowanie odpadów w sposób naruszający przepisy dotyczące ochrony środowiska. Na terenie  stwierdzono magazynowanie oleju odpadowego, oraz wyciek substancji do gruntu. Stwierdzono również wykroczenie  polegające na umieszczaniu elektroodpadów wraz z innymi odpadami. W związku z ww wykroczeniami nałożono mandaty w łącznej kwocie 1300 PLN.

Continue reading

KOLEJNE „DNI ODRY” ZA NAMI (fotorelacja)

W dniu 18.05.2019 o godz.10.00 – 17.00 na Bulwarze Xawerego Dunikowskiego odbył się festyn organizowany przez Biuro Promocji Miasta „Dni Odry”.

W programie były m.in.

  • rejsy po Odrze
  • warsztaty żeglarskie
  • regaty dla rodzin
  • gry i zabawy dla dzieci
  • występy artystyczne

 i oczywiście atrakcje przygotowane przez Oddział Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia.

Continue reading