W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL

PATROL EKOLOGICZNY

14 – 16 lutego 2020 r.  Oddział Ochrony Środowiska, przeprowadził 74 kontroli, 2 osoby zostały ukarane mandatami.

EKOPATROL W DZIAŁANIU

W dniu 12 lutego 2020 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska skontrolował nieruchomość  przy ulicy Parafialnej.  W trakcie kontroli stwierdzono  spalanie odpadów w instalacji grzewczej w postaci drewna lakierowanego  oraz pojazd w trakcie demontażu na  sprawców wykroczeń nałożono  mandaty o łącznej kwocie 1000 zł z art 191 ustawy o odpadach i art 48 ustawy o pojazdach wycofanych z eksploatacji

EKOPATROL W DZIAŁANIU

12 lutego 2020 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę posesji przy ulicy Mościckiego. Strażnicy ujawnili, że termicznie przetworzone zostały odpady opakowaniowe, kable elektryczne w otulinie gumowej i inne substancje zabronione. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem  500 zł. z art. 191 Ustawy o Odpadach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU

W dniu 11 lutego 2020 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska prowadził kontrolę spalania przy ulicy Wrońskiego.   W trakcie kontroli stwierdzono spalanie odpadów w instalacji grzewczej w postaci drewna lakierowanego (parkiet). Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem z art. 191 ustawy o odpadach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU

W dniu 10 lutego 2020 r. o godz. 9.00 patrol strażników miejskich Oddziału Ochrony Środowiska, otrzymał zgłoszenie od dyżurnego Centrum Kierowania dotyczące wycieku oleju z pojazdu  zaparkowanego przy ulicy Pilczyckiej. W trakcie kontroli stwierdzono duży wyciek oleju spod silnika pojazdu Range Rover bezpośrednio do gruntu i na jezdnię. W toku prowadzonych czynności ustalono właściciela pojazdu i w związku z popełnionym wykroczeniem z art.145 Kw nałożono na niego mandat, oraz nakazano usunięcie zanieczyszczeń.

 

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów

6 lutego 2020 r. o godzinie 16.00 przy ulicy Szczecińskiej patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska zauważył znaczne zadymienie na jednej z posesji – było to ognisko, w którym spalane były odpady z rozbiórki obiektu budowlanego –  ramy i drzwi pokryte ołowiową farbą olejną. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem  z art. 191 Ustawy o Odpadach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości przy Szczecińskiej

6 lutego 2020 r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę na jednej z posesji przy ulicy Szczecińskiej. W wyniku przeprowadzonych działań ujawniono trzy pojazdy których stan wskazywał, że są wycofane z eksploatacji i wbrew obowiązkowi nie zostały przekazane podmiotowi uprawnionemu – prowadzącemu koncesjonowaną stację demontażu pojazdów lub przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania takich pojazdów. W związku z tym na sprawcę nałożono trzy mandaty karne na kwotę 1500 zł. z art. 48 Ustawy o Recyklingu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji. Dodatkowo stwierdzono, że odbywały się tam naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatem naprawczym w sposób zagrażający środowisku tj. dokonując napraw związanych z wymianą elementów pojazdu zawierających zużyty olej silnikowy i przekładniowy, płyn chłodniczy oraz hamulcowy. Za popełnione wykroczenie nałożono mandat 500 zł. z art. 10 ust.2a Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku W Gminie w Związku z § 4 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Utrzymania Czystości i Porządku w Gminach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów

W dniu  04.02.2020r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska  przeprowadzili kontrole na posesjach , sprawdzając czym palimy w piecach. Niestety w kilku miejscach były to rzeczy niedozwolone: 

  • ulica Jutrzenki, w trakcie kontroli ujawniono, że w piecu palone jest  drewno lakierowane, drewno pokrytego farbą olejną. Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat karny  200 zł z art.191 ustawy o odpadach
  • ulica Łanowa, w trakcie kontroli ujawniono spalanie drewna lakierowanym i drewna pokrytego farbą. Na sprawce wykroczenia nałożono mandat karny 200 zł z  art.191 ustawy o odpadach.
  • wyniku przeprowadzonych kontroli spalania na osiedlu Karłowice oraz Różanka strażnicy ujawnili trzy wykroczenia z art. 191 ustawy o odpadach. Osoby popełniające wykroczenie spalały odpady, były to plastiki oraz sklejka meblowa zostały ukarane mandatami na łączną kwotę 1500 zł.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU

03 lutego 2020r.  o godzinie 08:40 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę na posesji przy ulicy Miłoszyckiej. Straznicy ujawnili brak rachunków za wywóz nieczystości ciekłych. Osoba odpowiedzialna za popełnienie wykroczenia została ukarana mandatem 500 zł. art. 10 ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Continue reading