W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL

EKOPATROL W DZIAŁANIU

16 stycznia 2020r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska na ulicy Rędzińskiej zauważył wydobywający się dym na terenie jednej z posesji. W trakcie kontroli stwierdzono spalanie pociętych odpadów meblowych w metalowej beczce. W związku z termicznym przekształcaniem odpadów sprawcę wykroczenia ukarano mandatem  500zł z art.191 Ustawy o Odpadach.

W tym samym dniu  inny patrol z Oddziału Ochrony Środowiska udał się  na ulicę Karpińskiego w związku ze zgłoszeniem dotyczącym spalania odpadów w ognisku. Na miejscu stwierdzono ognisko z dużą ilością odpadów zielonych oraz innymi odpadami. W związku z termicznym przekształcaniem odpadów sprawcę wykroczenia ukarano mandatem  500zł z art.191 Ustawy o Odpadach.

Continue reading

PATROL EKOLOGICZNY

14 stycznia 2020 r. (wtorek) Oddział Ochrony Środowiska, przeprowadził 62 kontrole, 7 osób zostało ukaranych mandatami.

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Grunwaldzkiej i Kosynierów Gdyńskich

W dniu 14.01.2020r.  strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska podczas prowadzonej kontroli na posesji przy ulicy Grunwaldzkiej stwierdzili w dwóch mieszkaniach termiczne przekształcanie odpadów w piecu – w postaci drewna lakierowanego oraz sklejek meblowych. Sprawców wykroczenia ukarano mandatami karnym  z art. 191 Ustawy o odpadach.

Na posesji przy ulicy Kosynierów Gdyńskich podczas kontroli pieca w jednym z lokali mieszkalnych stwierdzono termiczne przekształcanie odpadów w piecu w postaci płyt meblowych, drewna impregnowanego i pozostałości po listwach przypodłogowych z klejem. Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat z art.191 Ustawy o odpadach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów

9 stycznia 2020r. przy ulicy Dobrej, parol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska podczas prowadzonej kontroli stwierdził termiczne przekształcanie odpadów w piecu kaflowym. Spalane były tworzywa sztuczne, tekstylia w postaci włókien syntetycznych, elektro odpady w postaci kabli elektrycznych izolowanych oraz żywność w postaci obierek. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem  500 zł.

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów

2 stycznia 2020r.  o godzinie 17.45 na posesji przy ulicy Chińskiej patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska  stwierdził,  że w palenisku  są  spalane odpady  (opakowania po produktach żywnościowych). W związku z popełnieniem wykroczenia, sprawca został ukarany mandatem  z art. 191 Ustawy o Odpadach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości przy ulicy Ziemniaczanej

2 stycznia 2020r. o godzinie 15.20 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę posesji przy ulicy Ziemniaczanej. Stwierdzono nieprawidłowe gospodarowanie odpadami ciekłymi – polegające na braku umowy i rachunków za wywóz nieczystości ciekłych wbrew obowiązkowi wyznaczonemu w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Wrocław,  jak również brak wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy i przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem  z art. 10 ust. 2 Ustawy o Utrzymaniu Czystości  i Porządku w Gminach. 

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – tym razem udało się uniknąć nieszczęścia

W dniu 17 sierpnia 2019r. o godz.10.50  przy ulicy Wielkopolskiej patrol z Oddziału Ochrony Środowiska podjął interwencję wobec mężczyzny kierującego rowerem  –  poruszał się jednośladem środkiem drogi chwiejąc się na boki nie był w stanie utrzymać równowagi. Podczas rozmowy ze strażnikami miał bełkotliwą mowę oraz czuć było alkohol. Na miejsce wezwano patrol Policji. Po przeprowadzeniu badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu okazało się że mężczyzna ma 3.08 promila. Dalsze czynności przejęła Policja.

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Piernikowej

W dniu 17 grudnia 2019r. strażnicy miejscy z Oddziału  Ochrony Środowiska o godz.17.55 przeprowadzili kontrolę spalania na posesji przy ulicy Piernikowej. W trakcie kontroli stwierdzono, że właściciel nieruchomości pali w piecu resztkami płyt meblowych. W związku z popełnieniem wykroczenia (spalanie odpadów)  sprawca został ukarany mandatem  400 zł.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – przenośny monitoring nagrał sprawcę zanieczyszczania (czytaj dalej)

Podczas patrolowania terenu służbowego patrol Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia zauważył na ulicy Ceglanej (Swojczyce) na terenie zielonym dużą ilość porzuconych okien oraz innych materiałów poremontowych. Nie znaleziono żadnych elementów mogących wskazać sprawcę zanieczyszczenia. Strażnicy postanowili zainstalować urządzenie samoczynnie rejestrującego obraz (przenośny bezprzewodowy monitoring).

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nielegalne wysypisko, sprawca ukarany (czytaj dalej)

Podczas patrolowania terenu służbowego osiedla kowale patrol Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia  zauważył na ulicy Kowalskiej  na terenie zielonym dużą ilość porzuconych starych okien oraz inne odpady poremontowe. W pozostawionych odpadach znaleziono folię opisaną adresem. Pod wymienionym adresem zastano osobę, który oświadczyła że w ciągu ostatnich 2 tygodni wymieniała okna. Były one zakupione  w firmie … Udano się do wskazanego punktu sprzedaży, gdzie   ustalono, że montażem sprzedawanych okien zajmuje się firma z siedzibą przy ulicy….

Continue reading