W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

PRELEKCJA NA TEMAT 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Straż Miejska Wrocławia przeprowadzi zajęcia skierowane do rad osiedli, WCRS i wrocławskich Szkół Podstawowych mające na celu przypomnienie najważniejszych wydarzeń i faktów związanych z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz krzewienie patriotyzmu. Prelekcje odbywać się będą w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2018 r., a  poprowadzi je st. insp. Paweł Grąbczewski z zespołu ds. Koordynacji Programów Prewencyjnych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu (szczegółowe informacje w dalszej części)

Continue reading

BIEG ŚIERŚCIUCHA

Główną misją Biegu Sierściucha była promocja adopcji zwierząt zamieszkujących wrocławskie schronisko przy ul. Ślazowej. Straż Miejska Wrocławia zawsze czynnie włącza się w akcje pomocy dla psów. Działamy w aspekcie edukacyjnym  zwracając uwagę na problem bezdomności zwierząt na terenie miasta i przypominamy o obowiązkach dotyczących właścicieli psów. Trasa Biegu Sierściucha zorganizowanego przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt prowadziła po Lesie Osobowickim. Po alejkach usłanymi jesiennymi liśćmi  na 5-kilometrowej trasie pobiegli funkcjonariusze Aleksandra Jankowska i Marcin Kubiak oraz ponad 200 biegaczy ze swoimi czworonożnymi podopiecznymi. Cel został osiągnięty, ponieważ po biegu adoptowany został jeden z podopiecznych schroniska. 

Continue reading

ZA NAMI REKORD W UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY

180 Dzieci ze Szkoły Podstawowej 74 z ul. Kleczkowskiej wspólnie z funkcjonariuszką Beatą Dopierałą prowadzącą zajęcia w ramach programu „MiniRatownik” oraz Iwanną Kurzawą, Wojciechem Bajorkiem, Robertem Paluchem i Marcinem Wiakiem z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego Straży Miejskiej, Panią Dyrektor Katarzyną Kropidło, Wicedyrektor Magdaleną Sitko i pracownikami szkoły,  włączyły się do próby pobicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób.

Continue reading

„#MOMO CHALLENGE”, CYBERPRZEMOC I BEZPIECZEŃSTWO – NAJWAŻNIEJSZA EDUKACJA

W ramach realizacji programów prewencyjnych  spec. Zbigniew Wester ze straży miejskiej i sier. sztab. Jan Jakubowski z KP Wrocław Krzyki, przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla dzieci z Przedszkola 51 ul. Semaforowa, Szkoły Podstawowej 47 przy ul. Januszowickiej oraz Szkoły Podstawowej 4, przy ul. Powstańców Śląskich. Najmłodsi mieli okazję dowiedzieć się jak bezpiecznie poruszać się po drogach, zapoznali się z przepisami ruchu drogowego, mieli też okazję sprawdzić swoje umiejętności podczas ćwiczeń praktycznych z prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, oczywiście pod bacznym okiem Strażnika Miejskiego i Policjanta. Dzieciom wręczono odblaski.

Continue reading

ZAGROŻENIA NA DRODZE DO SZKOŁY – strażnicy powiedzą jak ich uniknąć

Szkoła Podstawowa nr 53 przy ul. Strachocińskiej położona jest  przy bardzo ruchliwej ulicy co może mieć wpływ na bezpieczeństwo dla pieszych. St. insp. Paweł Grąbczewski z zespołu ds. Koordynacji Programów Prewencyjnych przeprowadził prelekcję „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” dla  ok  100 uczniów z klas I i II, omawiając zasady ruchu drogowego, bezpieczne poruszanie się po drodze rowerem oraz  kontakty z przypadkowymi przechodniami które mogą być potencjalnym zagrożeniem.

Continue reading

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Program „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.  W Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich st. insp. Bogdan Dobosz  spotkał się z dziećmi klas I i II. Omówił zasady ruchu drogowego oraz bezpiecznego poruszania się na przejściu dla pieszych. Dzieci świetnie orientowały się w znakach drogowych i sygnalizacji świetlnej. Na koniec zajęć każdy chciał się poczuć jak Strażnik Miejski zakładając kamizelkę i czapkę funkcjonariusza. 

Continue reading

22 BIEG PRZEŁAJOWY O NÓŻ KOMANDOSA IM. GEN. BRONI WŁODZIMIERZA POTASIŃSKIEGO

W dniu 6 października 2018 r. w kompleksie leśnym Lubliniec-Kokotek odbył się 22 Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego,  stanowiący Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Crossie. 
W tegorocznej edycji biegu wystartowało blisko 800 zawodników głównie reprezentujących służby mundurowe (Policja, Wojsko, Straż Pożarna, Straż Miejska, Straż Graniczna, Służba Więzienna i inne służby). W tegorocznej edycji biegu Straż Miejską Wrocławia reprezentował st. insp. Marcin Kubiak który w kategorii rodzaju służb (Straż Miejska) zajął 3 miejsce

Continue reading

„SZLAKIEM WROCŁAWSKICH KRASNALI”

W ramach Projektu „Piękna Nasza Polska Cała” dzieci z Przedszkola nr 74 wzięły udział w wycieczce „Szlakiem Wrocławskich Krasnali” prowadzoną przez st. insp. Pawła Grąbczewskiego ze Straży Miejskiej Wrocławia. Założeniem projektu jest pokazanie najmłodszym dzieciom w interesujący i ciekawy sposób zajęć o tematyce historycznej i patriotycznej. Zapoznanie z najpiękniejszymi zabytkami naszego miasta i poznanie Wrocławskich Krasnali, które są wizytówką Wrocławia, okazały się wspaniałym pomysłem i zachwyciły przedszkolaków.

Continue reading

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA DZIECI I MŁODZIEŻY

8 października 2018 r. st. insp. Paweł Grąbczewski z zespołu ds. Koordynacji Programów Prewencyjnych Straży Miejskiej Wrocławia po raz kolejny przeprowadził zajęcia dotyczące nieletnich i ich odpowiedzialności prawnej.  Funkcjonariusz skorzystał z zaproszenia dyrekcji  Szkoły Podstawowej nr 90 i spotkał się z młodzieżą klas VII i VIII przekazując  jak najwięcej ważnych wskazówek prawnych, wyjaśniając, jakich sytuacji należy w życiu codziennym unikać, aby nie stać się nieletnim sprawcą czynu zabronionego.  Continue reading

„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

Wrzesień to dla większości dzieci czas powrotów do szkoły, dla niektórych natomiast  okres, w którym rozpoczynają, jako zerówkowicze i pierwszoklasiści, swą wielką przygodę z edukacją. Dążąc do poprawy bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym st. insp. Paweł Grąbczewski przeprowadził zajęcia dla 110 uczniów w Szkole Podstawowej nr 53 we Wrocławiu. Funkcjonariusz przypomniał jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, zachować się na przystankach komunikacji miejskiej oraz jak ważną rolę odgrywają odblaski, by być widocznym na drodze.

Continue reading