W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Z PIERWSZĄ POMOCĄ ZA PAN BRAT

W ostatni piątek po raz kolejny przeprowadziliśmy zajęcia z pierwszej pomocy.  Każda szkoła może do Nas zwrócić się o przeprowadzenie dla swoich podopiecznych kursu na „Mini Ratownika” lub „Pierwszej Pomocy”, oraz skorzystać z pozostałej oferty prowadzonych przez nas zajęć edukacyjnych.  Continue reading

Spotkanie laureatów Wrocławskiego Konkursu Plastycznego „BĄDŹ WIDOCZNY – NOŚ ODBLASKI 2018/2019”

28.11.2018 odbyło się  uroczyste spotkanie laureatów Wrocławskiego Konkursu Plastycznego „BĄDŹ WIDOCZNY – NOŚ ODBLASKI 2018/2019”  organizowanego przez  Straż Miejską Wrocławia. Komendant Zbigniew Słysz wręczył nagrody i wyróżnienia laureatom i pogratulował opiekunom artystycznym wykonawców pięknych prac plastycznych.

Continue reading

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIELETNICH

21 listopada 2018 r. w Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci  i Młodzieży we Wrocławiu st. insp. Krystyna Chmura i st. insp. Bogdan Dobosz z zespołu ds. Koordynacji Programów Prewencyjnych przeprowadzili prelekcję  „Odpowiedzialność prawno – karna nieletnich”. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na często popełniane czyny karalne. Polskie prawo reguluje zakres odpowiedzialności karnej i wyraźnie rozdziela odpowiedzialność dzieci i młodzieży od odpowiedzialności osób dorosłych stosując nieco odmienne środki wychowawcze i karne. Uczestnicy zajęć bardzo chętnie brali udział w dyskusji i zadawali pytania.

Continue reading

PODZIĘKOWANIA DLA STRAŻY MIEJSKIEJ ZA UDZIAŁ W DNIACH SENIORA

Od 14 września do 7 października 2018 r. odbyła się dziesiątą edycję Dni Seniora we Wrocławiu. Dni Seniora mają na celu ukazać potencjał społeczny osób starszych oraz podkreślić ich istotną rolę w społeczeństwie. Przez miesiąc na seniorów czekało mnóstwo różnych atrakcji i niespodzianek.  Obchody rozpoczął Korowód seniorów z Dolnego Śląska w pięknych kapeluszach i asyście Patroli Konnych Straży Miejskiej. Święto miało charakter międzynarodowy i wielopokoleniowy.

Continue reading

NADANIE SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 IMIENIA „100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI”

8 listopada 2018 r.  Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Kłodzkiej 40 nadano imię 100-lecia Niepodległości Polski. Straż Miejską Wrocławia, którą w imieniu Komendanta Zbigniewa Słysza reprezentowała st. insp. Krystyna Chmura, przekazała na ręce Dyrekcji, gratulacje trafności wyboru nazwy, aktualnej do obchodzonych w roku 2018 uroczystości rocznicowych odzyskania niepodległości.  

Continue reading

„LISTOPAD MIESIĄCEM BEZPIECZEŃSTWA” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 WE WROCŁAWIU

Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrocławiu co roku w  listopadzie podejmuje działania profilaktyczne mające na celu wspieranie rozwoju oraz zapobieganie pojawieniu się niekorzystnych zjawisk społecznych. Straż Miejska Wrocławia od lat  czynnie włącza się realizując zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. St. insp. Paweł Grąbczewski prowadzi  prelekcje skierowane do różnych grup wiekowych.

Continue reading

KURS SAMOOBRONY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23 WE WROCŁAWIU

Straż Miejska Wrocławia natychmiast zareagowała na sygnały dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 23 o sytuacjach zagrożenia dla młodych dziewcząt. Funkcjonariusze przeprowadzili kurs samoobrony w ramach programu „Bezpieczna Kobieta w Mieście”.  Instruktor Jarosław Janik oraz st. insp. Bogdan Dobosz zademonstrowali techniki odpierania ataku i obezwładnianie napastnika, kontroli jego zachowania oraz zasad pierwszej pomocySt. insp. Krystyna Chmura zwróciła uwagę na profilaktykę zagrożeń w grupach rówieśniczych oraz przestrzeni publicznej tj. parki, bramy w blokach i w podwórkach.

Continue reading

Finał XIV Międzyszkolnego Konkursu „BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE”

W Szkole Podstawowej nr 9 odbył się finał XIV Międzyszkolnego Konkursu „BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE”. Wzięło w nim udział 5 najlepszych drużyn wyłonionych z wrocławskich Szkół Podstawowych. I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 47 i otrzymała puchar ufundowany przez Zbigniewa Słysza, Komendanta  Straży Miejskiej Wrocławia. Szczególne podziękowania skierowane zostały do st. insp. Pawła Grąbczewskiego za wieloletnie zaangażowanie w organizację konkursu i udział w pracach komisji konkursowej.

Continue reading

BEZPIECZNY UCZEŃ

26 i 29 października 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 107 we Wrocławiu ok 130 uczniów z klas I – III wzięło udział w prelekcji st. insp. Pawła Grąbczewskiego ze Straży Miejskiej Wrocławia „Bezpieczna droga ucznia do szkoły”.  Funkcjonariusz omówił  jak bezpiecznie poruszać się po drogach, odpowiedzialnie korzystać z placu zabaw, ale również o zagrożeniach ze strony osób nieznajomych (obcych) i agresywnych zwierząt. 

Continue reading