W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

ZWIEDZANIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

     Dzieci ze Szkoły Podstawowej przy ul. Wołowskiej zwiedzały CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. St. insp. Paweł Grąbczewski zapoznał ich z przeznaczeniem tego miejsca i omówił jak ważną rolę pełni w bezpiecznym funkcjonowaniu miasta Wrocławia. Zainteresowanie miejscem pracy służb ratunkowych, które przyjmują zgłoszenia od mieszkańców miasta przez 24 godziny na dobę było bardzo duże. Rozpoczęli od punktu gdzie jest monitorowany ruch drogowy ITS i poznały charakter pracy na stanowiskach operatorów zarządzających komunikacją miejską. Następnie udały się do punktu monitoringu miejskiego gdzie pracują funkcjonariusze Straży Miejskiej czuwający nad bezpieczeństwem mieszkańców Wrocławia

Continue reading

BEZPIECZNE WAKACJE NA PÓŁKOLONIACH

Dzieci i młodzież rozpoczęły wymarzone wakacje. Dla tych co pozostali we Wrocławiu funkcjonariusze Straży Miejskiej przygotowali cykl spotkań w szkołach, które organizują półkolonie. W czwartek 27 czerwca 2018 prelekcja o bezpiecznym zachowaniu podczas wakacji odbyła się w Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej nr 85 przy ul. Traugutta 37 we Wrocławiu. St. insp. Krystyna Chmura i st. insp. Bogdan Dobosz przypomnieli o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa. Omówili zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek w góry i do lasu. Szczególną uwagę zwrócili na bezpieczne zachowanie nad wodą podczas kąpieli i poruszania się po drogach.

Continue reading

„BEZPIECZNE WAKACJE” – PRELEKCJA W PRZEDSZKOLU

W Przedszkolu nr 16 przy ul. Wietrznej 50 przedszkolaki już znają podstawowe zasady bezpiecznego przebywania z rodzicami na wakacjach. 26 czerwca 2018 r. st. insp. Paweł Grąbczewski przypomniał jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię oraz zachować się na placu zabaw. Zwrócił uwagę, że podczas zaczepek osób obcych zawsze trzeba powiadomić rodziców. W wakacje najczęściej  wolny czas spędzamy nad wodą i tam również nie zapominamy o bezpiecznym zachowaniu. Czytamy regulamin, sprawdzamy jakiego koloru flagę wywiesili ratownicy i do jakiego koloru bojki możemy się kąpać.

Continue reading

BEZPIECZNY UCZEŃ

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 11 przy ul. Strachocińskiej 155-157 zakończono kampanię profilaktyczną „Bezpieczny Uczeń”. Przez cały rok szkolny st. insp. Paweł Grąbczewski prowadził prelekcje na temat bezpieczeństwa i oprowadzał po miejscach ważnych dla wrocławian. Funkcjonariusz poruszał takie tematy jak odpowiedzialność za naruszenie przepisów społecznych i bezpieczeństwa w Internecie. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja na temat „Rocznicy odzyskania niepodległości i elementów historii Polski od roku 1918”.

Continue reading

„BEZPIECZNE WAKACJE” – spotkanie w Straży Miejskiej

Zapraszamy rodziców z dziećmi 23.06.2018 w godz. 12.00 – 13.30 na spotkanie „BEZPIECZNE WAKACJE” w sali 29 Komendy Straży Miejskiej przy ul. Gwarnej 5/7 we Wrocławiu.

    St. insp. Paweł Grąbczewski z zespołu ds. Koordynacji Programów Prewencyjnych przypomni o bezpiecznym zachowaniu nad wodą, w  lesie i podczas wycieczek w góry. Zwróci szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci spędzających wakacje na wsi podczas żniw i zbiorów z wykorzystaniem maszyn rolniczych. Funkcjonariusz podczas prelekcji omówi również obowiązki rodziców, których pociechy rozpoczęły wakacje.

Continue reading

„DZIEŃ OJCA” – SPRAWDZANIE CZYSTOŚCI SPALIN

Prawidłowo przygotowany i wyposażony samochód to podstawa bezpiecznego i ekologicznego podróżowania z rodziną. Zapraszamy 22 czerwca 2018 r. w godz. 8.30 – 13.30 na parking Straży Miejskiej przy ul. Gwarnej 5/7 gdzie kierownik referatu Dariusz Cajzner i st. insp. Bogdan Dobosz specjalistycznym sprzętem (dymomierzem i analizatorem spalin) dokonają pomiaru emisji spalin i sprawdzą (bezpłatnie) czy pojazd spełnia obowiązujące normy. Mandatów nie będzie.

Continue reading

SENIORZY ZWIEDZAJĄ WROCŁAW

18 czerwca 2018 r. wrocławscy seniorzy zwiedzanie rozpoczęli w Rynku poznając historię najstarszych zabytków Wrocławia. Największym zainteresowaniem cieszył się gmach Sukiennic gdzie obecnie znajduje się siedziba Prezydenta Miasta Wrocławia i najważniejsze departamenty bezpośrednio jemu podległe. St. insp. Paweł Grąbczewski oprowadził seniorów Dziennego Domu Pobytu przy ul. Litewskiej zapoznając z architekturą wnętrza i opowiedział o historii obiektu na przestrzeni wieków.

Continue reading

PODZIĘKOWANIA DLA FUNKCJONARIUSZY ODDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dyrektor i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 107 we Wrocławiu składają serdeczne podziękowania funkcjonariuszom Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia młodszemu strażnikowi Danielowi Rosińskiemu i aplikantowi Norbertowi Pietkiewiczowi za zapewnienie bezpieczeństwa w czasie pikniku rodzinnego.

Continue reading

PODZIĘKOWANIA DLA STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej składa podziękowania funkcjonariuszom Straży Miejskiej Wrocławia za udział  w przygotowaniach i organizacji Jubileuszowego Zjazdu Szkolnych Kół Caritas. Punktem specjalnym imprezy był namiot Straży Miejskiej, gdzie insp. Beata Dopierała przeszkoliła dzieci i wolontariuszy z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Continue reading