W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PORZĄDKI NA NOWYM DWORZE – działania strażnika osiedla (zdjęcia)

W dniu 21 lutego w wyniku ustaleń prowadzonych przez Strażnika Osiedla Nowy Dwór – insp. Roberta Palucha z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego, zdecydowano, żeby kolejny długotrwale nieużytkowany pojazd przestał szpecić ulicę i zwolnił brakujące miejsce postojowe. Funkcjonariusz wydał dyspozycję do odholowania Peugeota z ul. Nowodworskiej na parking strzeżony, zgodnie z art. 50 a.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości przy ulicy Kominiarskiej

W dniu 21 lutego 2019 r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę z zakresu ochrony środowiska na nieruchomość położoną przy ulicy Kominiarskiej. Podczas kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości między innymi brak rachunków za wywóz nieczystości, niewłaściwe umieszczanie odpadów w pojemnikach do tego nie przeznaczonych, nie zachowany należyty stan sanitarno-porządkowy. Osobę odpowiedzialną za popełnione wykroczenia z art.10.2a – brak rachunków za wywóz nieczystości ciekłych, art.10.2a – niewłaściwe umieszczanie odpadów w pojemnikach do tego nie przeznaczonych, oraz art.117kw – nie zachowany stan sanitarno-porządkowy została ukarana trzema mandatami na łączną kwotę 1100zł.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – mieszkańcy zgłaszają nieprawidłowości przy ulicy Odolanowskiej (zdjęcia)

W dniu 21.02.2019 r. w związku z licznymi skargami  mieszkańców patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska udał się na ulicę Odolanowską, gdzie znajduje się stolarnia. W piecu CO w chwili kontroli palono węglem, jednak w bliskim otoczeniu pieca znajdowały się liczne niedozwolone materiały do spalania jak płyty meblowe i sklejki. Pobrano próbę z komory spalania, jak również z popielnika oraz deklarowane paliwo i podpałkę do badania przez Politechnikę Wrocławską.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości przy ulicy Kowalskiej (zdjęcia)

W dniu 21.02.2019 r.  strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę nieruchomości przy ulicy Kowalskiej w związku z podejrzeniem termicznego przetwarzania odpadów w piecu. Na miejscu stwierdzono, że ogrzewanie nieruchomości odbywa się za pomocą pieca olejowo-gazowego. Stwierdzono również, że w podajniku znajduje się zabroniony do spalania – przepracowany olej silnikowy. Na sprawcę nałożono mandat karny kredytowany z art. 191  Ustawy o Odpadach.

Continue reading

PATROL EKOLOGICZNY

21 lutego 2019 r. (czwartek) Oddział Ochrony Środowiska, przeprowadził 86 kontroli, 8  osób zostało ukaranych mandatami.

WIDZISZ REAGUJ – TELEFON 986

21 lutego 2019 r. (czwartek) strażnicy miejscy pomogli 5 osobom bezdomnym, 2 osoby nietrzeźwe zostały przewiezione do WROPON-u,

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Żeromskiego

20 lutego 2019 r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska prowadzili kontrole pod kątem spalania odpadów w kamienicy przy ulicy Żeromskiego. Skontrolowano całą kamienicę, w wyniku czego ujawniono trzy wykroczenia z art 191 ustawy tj. termiczne przekształcanie odpadów, nałożono mandaty karne na łączna kwotę 600 zł. W trakcie przejazdu przy ulicy Nowowiejskiej patrol zauważył mężczyznę, który tuż przy placu zabaw spożywał alkohol (przypominamy: nie wolno spożywać alkoholu w miejscach publicznych), mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.

Continue reading

HISTORIA SAMORZĄDU WROCŁAWSKIEGO – kolejne zajęcia dla uczniów

W dniu 20 lutego 2019 r. strażnik miejski, a przy okazji przewodnik miejski – Paweł Grąbczewski przeprowadził zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla Uczniów Głównej Szkoły Wojskowej Husarz. Uczestnicy zwiedzali budynek Urzędu Miasta mieszczący się w Sukiennicach, w którym znajduje się sala sesyjna Rady Miejskiej Wrocławia –  uczniowie zapoznali się z historią i funkcjonowaniem Rady Miasta. Tu także pracuje Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który oczywiście znalazł czas na spotkanie z młodzieżą.

Continue reading

STRAŻNICY OSIEDLA – zanieczyszczenie jezdni i chodnika przy ulicy Krzemienieckiej (zdjęcia)

19 lutego 2019 r. o godzinie 10.00 na ulicy Krzemienieckiej – Strażnik Osiedla Muchobór Wielki z oddziału Patrolowo – Prewencyjnego mł.specjalista Tomasz Kubiak wspólnie z pracownikami ZDiUM i Zarządu Zieleni Miejskiej przeprowadził kontrolę w wyniku której stwierdzono zanieczyszczenie jezdni i chodnika oraz niszczenie roślinności (częściowo zdegradowany teren zielony). Osoba odpowiedzialna została ukarana mandatem. Teren zielony został został zabezpieczony przed dalszym niszczeniem oraz zostanie (po zakończeniu prac budowlanych) zrekultywowany. Chodniki i jezdnia są sprzątane.

Continue reading