W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

XXVII LAT STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

Straż Miejska Wrocławia  została powołana 25 września 1991 r.  przez Prezydenta Miasta Wrocławia, ale historia Straży Miejskiej Wrocławia rozpoczęła się w styczniu 1991 roku utworzeniem Miejskiej Służby Interwencyjnej, jako jednego z wydziałów Urzędu Miejskiego. Przeszkolone przez Policję osoby rozpoczęły egzekwowanie przepisów porządkowych i kontrolę służb odpowiedzialnych za czystość. W piątek 21 września br.  uczczono XXVII-lecie Straży Miejskiej Wrocławia. Specjalnymi medalami uhonorowano strażników oraz przyznano awanse służbowe nowym aplikantom.

Continue reading

60-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU

W uroczystościach 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 71 we Wrocławiu w imieniu komendanta Zbigniewa Słysza wzięła udział funkcjonariuszka st. insp. Krystyna Chmura. Na ręce dyrektora Leszka Wesołowskiego złożyła najserdeczniejsze gratulacje Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Społeczności Uczniowskiej, życząc wszelkiej pomyślności w realizacji zarówno zawodowych, edukacyjnych jak i osobistych planów i zamierzeń.

Continue reading

XXVII LAT STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 1991 – 2018 (zdjęcia)

Straż Miejska Wrocławia  została powołana 25 września 1991 r.  przez Prezydenta Miasta Wrocławia ale historia Straży Miejskiej Wrocławia rozpoczęła się w styczniu 1991 roku utworzeniem Miejskiej Służby Interwencyjnej, jako jednego z wydziałów Urzędu Miejskiego. Przeszkolone przez Policję osoby rozpoczęły egzekwowanie przepisów porządkowych i kontrolę służb odpowiedzialnych za czystość.
Continue reading

PATROL EKOLOGICZNY

20 września 2018 r. (czwartek) Oddział Ochrony Środowiska, przeprowadził 53 kontrole, 4 osoby zostały ukarane mandatami.

WIDZISZ REAGUJ – TELEFON 986

20 września 2018 r. (czwartek) strażnicy miejscy pomogli 4 osobom bezdomnym, 2 osoby nietrzeźwe przewieziono do WROPON-u.

EDUKACJA PIERWSZEJ POMOCY OD NAJMŁODSZYCH LAT

W żłobku „Wyspa Szkrabów” przy ul. Piławskiej we Wrocławiu  st. insp. Beata Dopierała ze Straży Miejskiej Wrocławia przeprowadziła zajęcia edukacyjne „Mini Ratownik”. Mali ratownicy poznali zasady udzielania pierwszej pomocy oraz mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem defibrylatora.

Continue reading

Ruszył Programu prewencyjno – profilaktyczny „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

We wrześniu funkcjonariusze Straży Miejskiej Wrocławia rozpoczęli w szkołach zajęcia prewencyjno – profilaktyczne „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”.  Tym razem w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 przy ul. Sołtysowickiej 34. W części teoretycznej st. insp. Krystyna Chmura omówiła dzieciom z pierwszej klasy w jaki sposób bezpiecznie poruszać się po drogach. St. insp. Bogdan Dobosz przypomniał o najważniejszych znakach drogowych i sygnalizacji świetlnej. Następnie uczniowie wyszli na pobliskie przejście dla pieszych aby w praktyce zaprezentować jak prawidłowo przechodzić po pasach przez jezdnię. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe, żeby zwiększyć ich widoczność na drodze.

Continue reading

DNI SENIORA

14.09.2018 r. rozpoczęły się „Dni Seniora”. Korowód seniorów z Dolnego Śląska w pięknych kapeluszach, uczniów wrocławskich szkół przy dźwiękach orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji oraz asyście Patroli Konnych Straży Miejskiej wyruszył z pl. Nowy Targ do Rynku. Podczas uroczystego otwarcia na scenie, w imieniu prezydenta miasta Rafała Dudkiewicza,  przywitał wszystkich zgromadzonych – dyrektor departamentu spraw społecznych Jacek Sutryk. Królowi i Królowej Seniorów przekazał symboliczny klucz do bram miasta. Całość uroczystości zakończył koncert zespołu Czerwonych Gitar.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – CHLEB W KASINIE – z notatnika strażnika 14.09.2018 r.

W dniu 14 września 2018r. (piątek)  strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska udali się na ul. Rakietową, gdzie do rzeki Kasina nieznana osoba wyrzuciła duże ilości bochenków chleba i bułek, zanieczyszczając tym samym rzekę i powodując potencjalne zagrożenie dla ekosystemu. Trwają czynności zmierzające do ustalenia sprawcy zanieczyszczenia oraz oczyszczenia rzeki. Continue reading