W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

KIEROWCO – NIE PĘDŹ NA ZŁAMANIE KARKU – NADMIERNA PRĘDKOŚĆ ZABIJA! Policja ze Strażą Miejską Wrocławia reaguje!

Nadmierna prędkość pojazdów,  jest przyczyną około 30% kolizji drogowych. Jest to poważne zagrożenie,  zwłaszcza na terenie miejskim. Niestety występuje ono także na terenie Wrocławia. Statystyki wskazują jednoznacznie – kierowcy nie przestrzegają obowiązujących przepisów a ofiarami są zarówno oni jak i piesi. Od 01 stycznia do 30 listopada 2018 r. na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji zatrzymano 1010 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Wrocławianie artykułują swoje zaniepokojenie tym faktem w rozmowach z policyjnymi dzielnicowymi, strażnikami osiedla a także poprzez Rady Osiedli i szkoły. Głosy te trafiają także do władz miasta. Continue reading

SAMO ZDJĘCIE NIE WYSTARCZY ŻEBY UKARAĆ SPRAWCĘ WYKROCZENIA – nowe przepisy już obowiązują

Do niedawna przysłanie do straży miejskiej zdjęcia (najczęściej pokazującego nieprawidłowe parkowanie pojazdu) z zarejestrowanym wykroczeniem, pozwalało strażnikom: wszcząć postępowanie w sprawie o wykroczenie, wezwać świadka a w konsekwencji – skierować wniosek o ukaranie do sądu. Strażnik nie mógł nałożyć mandatu. Niedawna zmiana brzmienia art. 97 k.p.w. polegała m.in. na wykreśleniu naoczności” ujawnienia czynu zabronionego i służyła uproszczeniu postępowania poprzez umożliwienie zastosowania postępowania mandatowego wobec sprawcy, którego wykroczenie zostało dostrzeżone przez osobę niebędącą funkcjonariuszem uprawnionym do nałożenia grzywny. Continue reading

PATROL EKOLOGICZNY

10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) Oddział Ochrony Środowiska, przeprowadził 54 kontrole,

WIDZISZ REAGUJ – TELEFON 986

10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy pomogli 6 osobom bezdomnym, 3 osoby nietrzeźwe zostało przewiezionych do WROPON-u, do 1 osoby wezwano Pogotowie Ratunkowe.

Z PIERWSZĄ POMOCĄ ZA PAN BRAT

W ostatni piątek po raz kolejny przeprowadziliśmy zajęcia z pierwszej pomocy.  Każda szkoła może do Nas zwrócić się o przeprowadzenie dla swoich podopiecznych kursu na „Mini Ratownika” lub „Pierwszej Pomocy”, oraz skorzystać z pozostałej oferty prowadzonych przez nas zajęć edukacyjnych.  Continue reading

ZAJĘCIA DLA MIESZKAŃCÓW

Projekt mających na celu upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę, organizowany przez Straż Miejską Wrocławia, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Continue reading

CZAS ŚWIĄTECZNY – CZAS NIEZWYKŁY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 74

6 grudnia to data wszystkim i dużym i małym doskonale znana –czekamy na Mikołaja. Jest to czas niezwykły, który pozwala cieszyć się swoją obecnością. W czwartek na Pana z siwą brodą czekało 360 dzieci ze Szkoły Podstawowej 74 przy ul. Kleczkowskiej. Był to także wyjątkowy dzień dla 2 uczennic tej szkoły, wyróżnionych przez Straż Miejską Wrocławia za wykonanie pięknych i pouczających plakatów na akcję „Bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób”.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie „przepracowanego” oleju silnikowego (zdjęcia)

06 grudnia 2018 r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę posesji przy ulicy Kniaziewicza, w związku z podejrzeniem termicznego przetwarzania odpadów w piecu. Na miejscu  na gorącym uczynku zastano mężczyznę dolewającego do pieca na paliwa ciekłe – zabroniony do spalania – przepracowany olej silnikowy. Na sprawcę nałożono mandat karny kredytowany z art. 191 Ustawy o Odpadach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – naruszenie uchwały antysmogowej

03 grudnia 2018 r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska, po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkańca – o dużym zadymieniu wydobywającym się z komina – przeprowadzili kontrolę przy ulicy Mościckiego. Przed budynkiem stwierdzono hałdę mułu/miału węglowego o uziarnieniu poniżej 3 mm. Continue reading

STRAŻNIK OSIEDLA NOWY DWÓR Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU

W ramach programów prewencyjnych realizowanych przez Straż Miejską Wrocławia strażnicy osiedlowi edukują dzieci z placówek oświatowych na swoich rejonach działania. 05 grudnia nasz funkcjonariusz insp. Robert Paluch, zajmujący się osiedlem Nowy Dwór, odwiedził dzieci z Przedszkola 133 przy ul. Zemskiej. Najmłodsi mieli okazję zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i poza nim. Omówione zostały zasady poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas jazdy rowerem.

Continue reading