W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci…” Wisława Szymborska

KSIĘGA KONDOLENCYJNA W RATUSZU

Księga kondolencyjna poświęcona pamięci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza została wyłożona w starym Ratuszu – jest dostępna do 19 stycznia 2019 r. w godzinach 09.00 do 18.00. Wartę honorową przy księdze pełnią funkcjonariusze Straży Miejskiej Wrocławia.

 

Wpisu dokonuje Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk

Wpisu dokonują przedstawiciele Straży Miejskiej Wrocławia

SOLIDARNI Z PREZYDENTEM GDAŃSKA – strażnicy ogłaszają honorową zbiórkę krwi

Środowisko wrocławskich strażników miejskich zostało głęboko poruszone informacjami które dotarły do nas z Gdańska. Nigdy nie zgodzimy się na brutalizację życia – wszelkimi sposobami będziemy jej zapobiegać i zwalczać – zarówno  podczas naszych służbowych obowiązków, a także reagując na przejawy nienawiści i agresji –  po pracy (na ulicy, w sklepie, w tramwaju).

Komendant Straży Miejskiej Wrocławia Zbigniew Słysz w porozumieniu z Klubem Honorowych Dawców Krwi Straży Miejskiej Wrocławia postanowili 14 stycznia 2019 r. ogłosić honorową zbiórkę krwi – dar krwi, darem życia.

Krew można oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9, od poniedziałku do soboty, w godz. 7.00-17.30 (w soboty 7.30-12.00). Przed oddaniem krwi, w trakcie rejestracji, proszę podać, że oddajemy krew w ramach akcji Klubu HDK Straży Miejskiej Wrocławia, dla p. Pawła Adamowicza

 

„Jestem głęboko wstrząśnięty wiadomościami z Gdańska, moje myśli są teraz z Pawłem Adamowiczem i jego bliskimi. Barbarzyński akt, który nie powinien się zdarzyć. Pawle trzymamy z nadzieją kciuki za Twoje zdrowie.
W trosce o nas wszystkich, powinniśmy walczyć z mową nienawiści, w każdym miejscu. To ona sprawia, że szaleńcy są gotowi pójść krok dalej. To wielka odpowiedzialność każdego z nas. Szalone czyny są poprzedzane brakiem reakcji na złe słowa” – słowa prezydenta Jacka Sutryka po otrzymaniu wiadomości o ataku na Pawła Adamowicza w Gdańsku.

https://www.sutryk.pl/aktualnosci/prezydent-wroclawia-o-ataku-na-prezydenta-gdanska/

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zaapelował na Twitterze:

„Kochani, spotkajmy się dziś o 20:00 na pl. Nowy Targ i zapalmy światło dla Pawła Adamowicza. Bądźmy razem. Nigdy więcej takich aktów. Aktów godnych najwyższego potępienia”.

https://twitter.com/SutrykJacek

Continue reading

KIEROWCO – NIE PĘDŹ NA ZŁAMANIE KARKU – NADMIERNA PRĘDKOŚĆ ZABIJA! Policja ze Strażą Miejską Wrocławia reaguje! Kontrole 16 stycznia 2019 r. (środa)

Nadmierna prędkość pojazdów,  jest przyczyną około 30% kolizji drogowych. Jest to poważne zagrożenie,  zwłaszcza na terenie miejskim. Niestety występuje ono także na terenie Wrocławia. Statystyki wskazują jednoznacznie – kierowcy nie przestrzegają obowiązujących przepisów a ofiarami są zarówno oni jak i piesi. Od 01 stycznia do 30 listopada 2018 r. na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji zatrzymano 1010 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Wrocławianie artykułują swoje zaniepokojenie tym faktem w rozmowach z policyjnymi dzielnicowymi, strażnikami osiedla a także poprzez Rady Osiedli i szkoły. Głosy te trafiają także do władz miasta. Continue reading

WIDZISZ REAGUJ – TELEFON 986

11 – 13 stycznia 2019 r. (piątek – niedziela) strażnicy miejscy pomogli 25 osobom bezdomnym, 10 osób nietrzeźwych zostało przewiezionych do WROPON-u,  2 osoby zostały przewiezione do ogrzewalni, do 2 osób wezwano Pogotowie Ratunkowe.

ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W tym roku mija 156 rocznica od wybuchu Powstania Styczniowego. Był to zryw narodowo – wyzwoleńczy na ziemiach zaboru rosyjskiego. Od wielu lat Związek Piłsudczyków Oddział we Wrocławiu upamiętnia te wydarzenia. Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości na posesji przy ulicy Terenowej 09.01.2019 r.

09 stycznia 2019 r. patrol strażników miejskich z oddziału ochrony środowiska, dokonał kontroli nieruchomości położonej przy ulicy Terenowej. Na miejscu stwierdzono termiczne przekształcanie odpadów w postaci drewna lakierowanego. Ponadto w wyniku kontroli ujawniono, że na terenie znajduje się zbiornik bezodpływowy wypełniony ściekami, nieopróżniany od około dwóch lat. Continue reading

PATROL EKOLOGICZNY

09 stycznia 2019 r. (środa) Oddział Ochrony Środowiska, przeprowadził 49 kontroli, 4 osoby zostały ukarane mandatami.

NIEBEZPIECZNY WYCIEK KWASU OCTOWEGO PRZY ULICY STRZEGOMSKIEJ – strażnicy byli pierwsi (zdjęcia)

Strażnicy miejscy z oddziału ochrony środowiska, jako pierwsi zareagowali gdy około godziny 08.50 zauważyli białą mgłę na posesji przy ulicy Strzegomskiej 145. Jak się okazało były to opary prawdopodobnie kwasu octowego, wydostającego się z nieszczelnego 1000 l zbiornika. Strażnicy natychmiast wezwali specjalistyczne służby (Państwową Straż Pożarną i Policję) a sami zabezpieczali miejsce przed osobami postronnymi. Udało im się też ustalić i wskazać Policji osoby odpowiedzialne za to miejsce. Przybyli na miejsce strażacy przystąpili do wypompowywania substancji z nieszczelnych zbiorników (45 pojemników o pojemności 1000 l sztuka, z czego jeden z nich uległ wyciekowi do gruntu a ok 20 sztuk jest rozszczelnionych). Straż pożarna wyciekającą substancję przepompowywała do sprawnych pojemników, a teren gdzie miał miejsce wyciek został zneutralizowany poprzez posypywanie wapnem. Teren został zabezpieczony, trwają dalsze czynności wyjaśniajace.


Continue reading