W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PATROL EKOLOGICZNY

18 marca 2019 r. (poniedziałek) Oddział Ochrony Środowiska, przeprowadził 57 kontroli, 5  osób zostało ukaranych mandatami.

WIDZISZ REAGUJ – TELEFON 986

18 marca 2019 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy pomogli 7 osobom bezdomnym, 2 osoby nietrzeźwe zostały przewiezione do WROPON-u,

EKOPATROL W DZIAŁANIU – ruiny grożące zawaleniem

16 marca 2019 r. o godzinie 15.45 przy ulicy Popielskiego 6, patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska, zauważył ogólnodostępny budynek (pustostan), znajdujący się w bardzo złym stanie technicznym : spadający bezpośrednio na jezdnię tynk i gruz, pozrywane stropy, wiszące belki na zbrojeniach. W związku z niebezpieczeństwem zawalenia się obiektu, na miejsce wezwano Straż Pożarną. Poprzez dyspozytora CZK  ustalono właściciela terenu. O godz. 16.50 na miejsce przybyła JRG nr 1 z ul. Teatralnej a o godz. 17.40 Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – smog i alkohol

14 marca 2019 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska –  przeprowadził kontrole na ul. Księcia Witolda pod kątem spalania odpadów –  ukarano mandatami dwie osoby. Patrol prowadził w tym dniu również kontrolę na osiedlach Ołbin i Nadodrze, pod kątem spożywania alkoholu w miejscach publicznych – w wyniku kontroli ujawniono dwa wykroczenia –  sprawców ukarano dwoma mandatami.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości przy ulicy Kotsisa (zdjęcia)

14 marca 2019 r. o godz. 16:10 funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska otrzymali zgłoszenie od dyżurnego Centrum Kierowania dotyczące wyrzucania gabarytów oraz innych odpadów do pojemników na odpady komunalne. W związku z powyższym funkcjonariusze udali się na ul. Kotsisa celem zweryfikowania zgłoszenia. Na miejscu ujęto sprawcę wykroczenia, który do pojemników na odpady komunalne wyrzucił inne odpady takie jak : opony samochodowe, dywaniki gumowe samochodowe, zużyte części samochodowe, wykładzinę dywanową, uszczelki samochodowe, zużyty materac oraz inne odpady w postaci części rowerowych, odkurzacza, a także kanapy. Sprawca za powyższe wykroczenie 10 ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach został ukarany mandatem karnym.

Continue reading