W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie „przepracowanego” oleju

10 grudnia 2018 r. strażnicy miejscy z oddziału ochrony środowiska przeprowadzili kontrolę przy ulicy Karwińskiej. Na terenie posesji  dokonano kontroli podajnika do komory spalania przy piecu na paliwo ciekłe. We wnętrzu zauważono, że są widoczne ślady dolewania oleju odpadowego.  Sprawca przyznał się do spalenia przepracowanego oleju – został ukarany mandatem z  art. 191 Ustawy o Odpadach.

Continue reading

PATROL EKOLOGICZNY

13 grudnia 2018 r. (czwartek) Oddział Ochrony Środowiska, przeprowadził 57 kontroli,

WIDZISZ REAGUJ – TELEFON 986

13 grudnia 2018 r. (czwartek) strażnicy miejscy pomogli 4 osobom bezdomnym, 1 osoba nietrzeźwa została przewieziona do WROPON-u, do 1 osoby wezwano Pogotowie Ratunkowe.

„SIERŻANT MIKOŁAJ” – W PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM SUBRIDEO

„Sierżant Mikołaj”specj. Zbigniew WesterStrażnik Osiedla Borek, 12 grudnia wręczył dzieciom z przedszkola integracyjnego „Subrideo” z ul. Jaworowej, paczki przygotowane przez Radę Osiedla.
Specj. Zbigniew Wester od lat ceniony przez mieszkańców Osiedla Borek, nie tylko za realizację zadań do których powołana została Straż Miejska, ale za swoją działalność na rzecz potrzebujących.

Continue reading

SZCZĘŚLIWY FINAŁ POSZUKIWAŃ – DZIĘKI STRAŻNIKOWI OSIEDLA OSOBOWICE

10 grudnia o godz. 17:40, funkcjonariusze z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego: insp. Waldemar Pilichowski – Strażnik Osiedla Osobowice i mł. str. Zbigniew Miczka realizowali zadania w rejonie osiedla Osobowice. W trakcie kontroli wału przeciwpowodziowego przy ul. Osobowickiej patrol zauważył leżącego mężczyznę. Strażnicy natychmiast zareagowali. Okazało się, że mężczyzna, lat 94 był wychłodzony i nie mógł się poruszać.

Continue reading

KIEROWCO – NIE PĘDŹ NA ZŁAMANIE KARKU – NADMIERNA PRĘDKOŚĆ ZABIJA! Policja ze Strażą Miejską Wrocławia reaguje!

Nadmierna prędkość pojazdów,  jest przyczyną około 30% kolizji drogowych. Jest to poważne zagrożenie,  zwłaszcza na terenie miejskim. Niestety występuje ono także na terenie Wrocławia. Statystyki wskazują jednoznacznie – kierowcy nie przestrzegają obowiązujących przepisów a ofiarami są zarówno oni jak i piesi. Od 01 stycznia do 30 listopada 2018 r. na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji zatrzymano 1010 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Wrocławianie artykułują swoje zaniepokojenie tym faktem w rozmowach z policyjnymi dzielnicowymi, strażnikami osiedla a także poprzez Rady Osiedli i szkoły. Głosy te trafiają także do władz miasta. Continue reading

SAMO ZDJĘCIE NIE WYSTARCZY ŻEBY UKARAĆ SPRAWCĘ WYKROCZENIA – nowe przepisy już obowiązują

Do niedawna przysłanie do straży miejskiej zdjęcia (najczęściej pokazującego nieprawidłowe parkowanie pojazdu) z zarejestrowanym wykroczeniem, pozwalało strażnikom: wszcząć postępowanie w sprawie o wykroczenie, wezwać świadka a w konsekwencji – skierować wniosek o ukaranie do sądu. Strażnik nie mógł nałożyć mandatu. Niedawna zmiana brzmienia art. 97 k.p.w. polegała m.in. na wykreśleniu naoczności” ujawnienia czynu zabronionego i służyła uproszczeniu postępowania poprzez umożliwienie zastosowania postępowania mandatowego wobec sprawcy, którego wykroczenie zostało dostrzeżone przez osobę niebędącą funkcjonariuszem uprawnionym do nałożenia grzywny. Continue reading

Z PIERWSZĄ POMOCĄ ZA PAN BRAT

W ostatni piątek po raz kolejny przeprowadziliśmy zajęcia z pierwszej pomocy.  Każda szkoła może do Nas zwrócić się o przeprowadzenie dla swoich podopiecznych kursu na „Mini Ratownika” lub „Pierwszej Pomocy”, oraz skorzystać z pozostałej oferty prowadzonych przez nas zajęć edukacyjnych.  Continue reading

ZAJĘCIA DLA MIESZKAŃCÓW

Projekt mających na celu upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę, organizowany przez Straż Miejską Wrocławia, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Continue reading