W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ZA NAMI REKORD W UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY

180 Dzieci ze Szkoły Podstawowej 74 z ul. Kleczkowskiej wspólnie z funkcjonariuszką Beatą Dopierałą prowadzącą zajęcia w ramach programu „MiniRatownik” oraz Iwanną Kurzawą, Wojciechem Bajorkiem, Robertem Paluchem i Marcinem Wiakiem z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego Straży Miejskiej, Panią Dyrektor Katarzyną Kropidło, Wicedyrektor Magdaleną Sitko i pracownikami szkoły,  włączyły się do próby pobicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób.

Continue reading

PATROL EKOLOGICZNY

18 października 2018 r. (czwartek) Oddział Ochrony Środowiska, przeprowadził 47 kontroli, 3 osoby zostały ukarane mandatem.

WIDZISZ REAGUJ – TELEFON 986

18 października 2018 r. (środa) strażnicy miejscy pomogli 10 osobom bezdomnym, 2 osoba nietrzeźwa została przewieziona do WROPON-u do 1 osoby wezwano Pogotowie Ratunkowe

„#MOMO CHALLENGE”, CYBERPRZEMOC I BEZPIECZEŃSTWO – NAJWAŻNIEJSZA EDUKACJA

W ramach realizacji programów prewencyjnych  spec. Zbigniew Wester ze straży miejskiej i sier. sztab. Jan Jakubowski z KP Wrocław Krzyki, przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla dzieci z Przedszkola 51 ul. Semaforowa, Szkoły Podstawowej 47 przy ul. Januszowickiej oraz Szkoły Podstawowej 4, przy ul. Powstańców Śląskich. Najmłodsi mieli okazję dowiedzieć się jak bezpiecznie poruszać się po drogach, zapoznali się z przepisami ruchu drogowego, mieli też okazję sprawdzić swoje umiejętności podczas ćwiczeń praktycznych z prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, oczywiście pod bacznym okiem Strażnika Miejskiego i Policjanta. Dzieciom wręczono odblaski.

Continue reading

PODZIĘKOWANIA DLA STRAŻNIKA OSIEDLA KUŹNIKI

Radni Osiedla Kuźniki składają serdeczne podziękowania Strażnikowi Osiedla specjaliście Robertowi Sielickiemu z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego, za pomoc i zaangażowanie w organizację dożynek pod nazwą „Dom chleba”.

Continue reading

ZAGROŻENIA NA DRODZE DO SZKOŁY – strażnicy powiedzą jak ich uniknąć

Szkoła Podstawowa nr 53 przy ul. Strachocińskiej położona jest  przy bardzo ruchliwej ulicy co może mieć wpływ na bezpieczeństwo dla pieszych. St. insp. Paweł Grąbczewski z zespołu ds. Koordynacji Programów Prewencyjnych przeprowadził prelekcję „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” dla  ok  100 uczniów z klas I i II, omawiając zasady ruchu drogowego, bezpieczne poruszanie się po drodze rowerem oraz  kontakty z przypadkowymi przechodniami które mogą być potencjalnym zagrożeniem.

Continue reading

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Program „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.  W Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich st. insp. Bogdan Dobosz  spotkał się z dziećmi klas I i II. Omówił zasady ruchu drogowego oraz bezpiecznego poruszania się na przejściu dla pieszych. Dzieci świetnie orientowały się w znakach drogowych i sygnalizacji świetlnej. Na koniec zajęć każdy chciał się poczuć jak Strażnik Miejski zakładając kamizelkę i czapkę funkcjonariusza. 

Continue reading

UWAGA KIEROWCY!

W tych miejscach w okresie od 16 do 28 października  2018 r. strażnicy miejscy, będą prowadzić zintensyfikowane działania prewencyjne, ukierunkowane na wyeliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym i pieszym: Continue reading

22 BIEG PRZEŁAJOWY O NÓŻ KOMANDOSA IM. GEN. BRONI WŁODZIMIERZA POTASIŃSKIEGO

W dniu 6 października 2018 r. w kompleksie leśnym Lubliniec-Kokotek odbył się 22 Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego,  stanowiący Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Crossie. 
W tegorocznej edycji biegu wystartowało blisko 800 zawodników głównie reprezentujących służby mundurowe (Policja, Wojsko, Straż Pożarna, Straż Miejska, Straż Graniczna, Służba Więzienna i inne służby). W tegorocznej edycji biegu Straż Miejską Wrocławia reprezentował st. insp. Marcin Kubiak który w kategorii rodzaju służb (Straż Miejska) zajął 3 miejsce

Continue reading